Werken op Sint-Bavoplein starten op 5 maart

Verkeer en parkeermogelijkheden

Op 5 maart wordt er gestart met de heraanleg van het Sint-Bavoplein achter de kerk. De Van Colenstraat wordt hierdoor een doodlopende straat. Er blijft wel een doorgang mogelijk voor voetgangers, fietsers moeten afstappen.

De voorzijde van het Jef Van Hoofplein wordt vanaf die datum werfzone. Dat betekent dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is en de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het plein niet kunnen gebruikt worden. Uiterlijk begin april start de aannemer met de werken aan het Jef Van Hoofplein. Bij archeologische vondsten achter de kerk zal de aannemer hier sneller beginnen.

Op 5 maart is er een extra parkeerterrein aan de Bunderkes beschikbaar. Bijgevoegde wegomlegging geldt voor de hele duur van de werken. De parking van Delhaize is enkel bereikbaar vanaf Elfbunderweg - Jef Van Hoofplein. Afrijden kan je, in éénrichting, via de Bistweg.

Volgorde van de werken

De werken achter de kerk zullen in deze volgorde gebeuren:

  • Op 5 maart start Adams met de plaatsing van de omleiding en de opbraak van het asfalt achter de kerk.
  • Op woensdag 7 maart start er een archeologische studie. Wanneer die is afgerond, plaatst de aannemer de riolering. Woningen blijven in deze periode wel bereikbaar via het voetpad.
  • Aansluitend wordt de minder-hinder steenslag geplaatst zodat de woningen na de werkuren beperkt bereikbaar zijn. Afhankelijk van de archeologische studie en het weerverlet zal de minder-hinder steenslag zo’n 3 weken na de start van de werken worden geplaatst.
  • De bestaande voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen. Na de rioleringswerken worden ze ook opgebroken zodat de aannemer de bovenbouw kan uitvoeren.

Situatieschets

Onderstaand plan geeft een overzicht van de straten die worden afgesloten en de wegomlegging.


Laatste update: 30/03/2018