Werkgroepen

Voor de praktische uitvoering van beslissingen of het organiseren van activiteiten kan de cultuurraad bestendige of tijdelijke werkgroepen oprichten. De werkgroepen kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen over problemen eigen aan de hun toegewezen opdracht.

Alle voorstellen en ontworpen adviezen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. De werkgroepen kunnen deskundigen op hun bijeenkomsten uitnodigen.