Subsidies

Wat is het?

Met deze subsidie tracht het gemeentebestuur bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de seniorenverenigingen. De beoordeling gebeurt op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria.
Meer informatie over de verdeling en criteria vind je in het subsidiereglement ‘subsidie voor kwaliteitsvolle werking van seniorenverenigingen’.

Voor wie is het?

Alle seniorenverenigingen die erkend zijn door de gemeente en die voldoen aan een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden staan nauwkeurig omschreven in het subsidiereglement ‘subsidie voor kwaliteitsvolle werking van seniorenverenigingen’.
 
Wat moet je meebrengen?
Volledig ingevuld aanvraagformulier met gevraagde bijlagen.

Wat zijn de stappen?

De gemeente Boechout verstuurt jaarlijks (op 1 februari) een aanvraagformulier naar alle erkende seniorenverenigingen.
Heeft je seniorenvereniging het formulier niet ontvangen, dan kan je dit ook zelf downloaden of een exemplaar vragen bij de dienst senioren.

  • Je vult het aanvraagformulier voor het vorige werkjaar volledig in en mailt dit terug naar de dienst senioren vóór 1 mei. Je voegt de gevraagde bijlagen toe of je bezorgt ze aan de dienst senioren (kan ook per post).
  • De seniorenconsulent controleert of het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is en of de gevraagde bijlagen in orde zijn. De seniorenconsulent kan bijkomende informatie en bewijsstukken achteraf opvragen.
  • De seniorenconsulent berekent de subsidie op basis van de ingediende dossiers en het reglement en legt de berekening,  de aanvraag en de bijlagen voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de subsidies goed.
  • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december.