George Van Raemdonckpark

Het park is gelegen in de Dr. Theo Tutsstraat.

Jaarlijks vindt het festival 't Waait in 't park hier plaats, een initiatief van de cultuur- en milieuraad. Dit festival valt onder de koepel Dag Van Het Park.

Momenteel wordt er i.s.m. de provincie Antwerpen voor dit park een beheerplan opgemaakt.