Gemeenteraad 2017/06/26 - Verordening conformiteitsattesten