Boechout legt zones glastuinbouw vast

In het college van 8 januari werd de richtlijn over de ruimtelijke beleidsvisie glastuinbouw goedgekeurd. In de nota staat waar in de gemeente Boechout glastuinbouw bij voorkeur kan bestaan en op welke schaalgrootte.

De provincie Antwerpen is goed voor bijna 50% van alle glastuinbouw in Vlaanderen. De toekomst van deze landbouwvorm wordt gehinderd door de huidige versnippering van het landschap en het ruimtetekort. Daardoor is het voor moderne, grootschalige glastuinbouwbedrijven moeilijk om nog een geschikte locatie te vinden. De provincie werkt aan een richtlijn om de glastuinbouwsector te behouden en duurzamer te maken.

Vier ontwikkelingszones

Wie de intekening van Boechout op het gewestplan bekijkt, ziet dat een groot deel van het grondgebied ingekleurd is als landbouwgebied. Toch komt niet heel dit gebied in aanmerking voor glastuinbouw. Ankerplaatsen, beschermde landschappen, vogelrichtlijngebieden, overstromingsgebieden … zijn bepalende factoren om serretuinbouw niet toe te laten. Ook de afstand tot woon- of woonuitbreidingsgebieden telt mee. Naar aanleiding van een door de provincie Antwerpen opgemaakte nota adviseert de gemeente om een viertal gebieden naar voor te schuiven als gewenste ontwikkelingszones voor glastuinbouw. De richtlijn geeft ook aan welke bedrijfsmodellen er in welke zones mogelijk zijn.

Voordelen

Met deze nota weten tuinders waar glastuinbouw wenselijk is en waar de overheid een vergunningsaanvraag positief zal adviseren. De zoektocht naar gronden wordt gemakkelijker. Glastuinbouwbedrijven die in elkaars buurt gevestigd zijn, zouden op termijn ook warmte kunnen uitwisselen of andere infrastructuur gemeenschappelijk gebruiken.

Eén overkoepelende nota

De glastuinbouwzone doet uitspraak over het grondgebied van vijf gemeenten (Boechout, Ranst, Wommelgem, Borsbeek en Lier). Pas als deze vijf gemeenten de nota goedkeuren, kan de provincie Antwerpen één overkoepelende nota goedkeuren die in de toekomst als beleidsvisie zal worden gehanteerd, samen met de gemeenten.