Politie MINOS - Wijkkantoor Boechout

De gemeente Boechout maakt deel uit van de politiezone Minos.

Het wijkkantoor vind je aan de IJzerlei, op de vroegere BMT-site en tegenover het administratief centrum Burger en Welzijn.