Werken als chauffeur van een taxidienst

Wat is het?

Vanaf 1 juli 2020 moet iedere bestuurder van een taxivoertuig verplicht beschikken over een bestuurderspas. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig.

De kandidaat-bestuurder vraagt een bestuurderspas aan in de gemeente/stad waar hij/zij gedomicilieerd is. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een Vlaamse gemeente naar keuze uitkiezen om de pas aan te vragen.

Voor wie is het?

Elke natuurlijke persoon die een voertuig bestuurt waarmee diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer worden voorzien.

Wat moet je bijvoegen?

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier “Aanvraag van een bestuurderspas voor een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer”.
  • Een kopie van je identiteitskaart
  • Een uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 maanden oud)
  • Een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen
  • Een rijbewijs met geldige medische keuring

Wat kost het?

De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 20 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het aanvraagformulier “Aanvraag van een bestuurderspas voor een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer” volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij het secretariaat of downloaden via onderstaande knop.
  • Je bezorgt, minimaal 4 weken voor je wil starten, het formulier met bijlagen aan het secretariaat.
  • Het secretariaat zal je aanvraag en de bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid.
  • Het secretariaat levert je bestuurderspas af.
  • Na de ontvangst van je bestuurderspas kan je starten met het rijden voor de verhuurdienst