Hoe teken ik een zone in?

De aanvraag voor een inname openbaar domein verloopt via een digitaal platform. Het intekenen van een zone doe je daar.
Een handleiding daarvoor vind je hier

Hierbij verduidelijken wij nog enkele zaken: 

De ingetekende zone kan aangepast worden door hem helemaal of deels te verslepen.
Als de muiswijzer een handje wordt, kan je de zone verslepen. Tip: zoom hiervoor voldoende in! 
Als de muiswijzer een pijltje is, dan versleep je een punt en pas je de vorm van de zone aan.

Let op dat je de inname niet op bijvoorbeeld het voetpad plaatst als het de bedoeling is om de openbare weg in te nemen of andersom.
Je kan je hiervoor baseren op volgende aanduidingen op de kaart:   

  • Paarse lijn = grens tussen rijbaan en zone zwakke weggebruiker
  • Bruine lijn= rand rijbaan (rijweg en aansluitend verhard fietspad)
  • Gele lijn = grens onverharde zone/zachte berm

Voor de inname van een parkeerplaats plaats je een zone van 6 meter op 2 meter. 
Voor meer parkeerplaatsen vermenigvuldig je de afstand (6 meter) van de zone met het aantal parkeerplaatsen.