Signalisatie Type 1

Wanneer moet ik signalisatie van het type 1 aanbrengen?

Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:

 • de hinder impact heeft op de rijweg maar waarbij er wel minder dan één rijstrook betrokken is
 • de maximaal toegelaten snelheid op deze rijweg 70 of 90 km/u is.

Moet ik een signalisatieplan maken?

Ja, dat is verplicht bij dit soort werken. Een signalisatieplan geeft een bovenaanzicht van de locatie van de werken. Alle voorziene verkeersborden, hekken, bakens, verlichting, veiligheidsnetten, doorgangen ... worden visueel aangeduid op het plan. Je voegt je signalisatieplan toe als bijlage aan je aanvraag. Het is verplicht om de afstanden tussen de verschillende elementen toe te voegen zodat de politie kan inschatten of ze correct geplaatst worden.

Waar moet ik specifiek aan denken bij een signalisatieplan type 1?

Hoewel we bij elke aanwijziging een visueel voorbeeld van een mogelijk verkeerselement geven, is het wel noodzakelijk dat je vertrouwt bent met alle verkeersborden en hun verwijscode. Die werden wettelijk vastgelegd in Titel III van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Aankondiging van de werkzaamheden

Werken (bord A31)

 • Wordt geplaatst op 300 meter voor het hek aan het begin van het werk, aangevuld met een onderbord “300m”.
 • Wordt geplaatst op 150 meter voor het hek zonder onderbord.

 

 

Snelheidsbeperking (bord C43 – 50 km/u) (plaatsing is facultatief)

 • Wordt geplaatst op 150 meter van het hek, onder bord A31, wanneer de normaal toegelaten snelheid hoger is dan 50 km/u.
 • Wordt aangekondigd op 200 meter door een identiek bord C43, aangevuld met een onderbord “200m”.
 • Kan in een geïntegreerd bord van type I geplaatst worden.
 • Deze snelheidsbeperking wordt niet geplaatst wanneer de specifieke omstandigheden al eerder een lagere snelheidsbeperking vereisten.

 

Begin van de werken

Hek

 • Wanneer minstens een gedeelte van het werk op de rijbaan ligt wordt er een verkeersbord D1 boven het hek geplaatst, aangevuld met oranjegeel knipperlicht of elke andere geschikte verlichting.
 • Het hek moet verlicht worden door minstens drie lichten die geplaatst worden op een tussenafstand van maximum 1 meter.
 • Het hek mag door een geïntegreerd bord van type II worden vervangen of aangevuld.

 

Zijdelingse signalisatie

Afbakening van het werk

 • Zijdelingse afbakening door bakens van type II.
 • De bakens staan op een onderlinge afstand van 30 meter.
 • De bakens moeten verlicht zijn.
 • Voor deze categorie van werken gelden geen verplichtingen voor wat betreft de minimumhoogte van de verkeerskegels. We raden aan om verkeerskegels te gebruiken van 0,75 meter hoogte.

 

Gang creëren

 

Wanneer de voetgangers-fietsers-bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het voetpad of fietspad te verlaten en de rijbaan te gebruiken, wordt langs de werken een gang aangebracht van:

 • ten minste 1,5 meter wanneer slechts één van deze categorie van weggebruikers de gang moet gebruiken;
 • ten minste 2 meter wanneer meerdere categorieën van deze weggebruikers deze gang moeten gebruiken. In dat geval moeten twee afscheidingen voorzien worden: één tussen de voetgangers-fietsers-bromfietsen en de andere weggebruikers, en een andere tussen de voetgangers-fietsers-bromfietsen en de werken. De eerste afscheiding gebeurt door bakens, de tweede door een vaste structuur of een veiligheidsnet.

Wanneer deze afmetingen praktisch niet mogelijk zijn, mag de breedte van de gang tot 1 meter beperkt worden.

 

Einde van de werken

Bord F47 + borden die een opgelegd verbod opheffen

 • De borden worden geplaatst op ongeveer 25 meter voorbij de werken of voorbij het laatste afbakeningselement.

 

 

 

Bord “verantwoordelijke signalisatie”

 • Dit bord wordt geplaatst tussen de 50 en 100 meter voorbij het einde van de werken.
 • De hoogte van de letters en cijfers bedraagt minimaal 12 centimeter.