Signalisatie Type 2

Wanneer moet ik signalisatie van het type 2 aanbrengen?

Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:

 • de hinder impact heeft op de rijweg en er minstens één volledige rijstrook betrokken is;
 • de maximaal toegelaten snelheid op deze rijweg 70 of 90 km/u is.

Moet ik een signalisatieplan maken?

Ja, dat is verplicht bij dit soort werken. Een signalisatieplan geeft een bovenaanzicht van de locatie van de werken. Alle voorziene verkeersborden, hekken, bakens, verlichting, veiligheidsnetten, doorgangen ... worden visueel aangeduid op het plan. Je voegt je signalisatieplan toe als bijlage aan je aanvraag. Het is verplicht om de afstanden tussen de verschillende elementen toe te voegen zodat de politie kan inschatten of deze correct geplaatst zullen worden.

Waar moet ik specifiek aan denken bij een signalisatieplan type 2?

Hoewel we bij elke aanwijziging een visueel voorbeeld van een mogelijk verkeerselement geven, is het wel noodzakelijk dat je vertrouwt bent met alle verkeersborden en hun verwijscode. Deze werden wettelijk vastgelegd in Titel III van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Aankondiging van de werkzaamheden

Voorwegwijzers (F79 tot F87)

 • Wordt geplaatst op 900 meter voor het begin van de werken.
 • Wordt geplaatst wanneer het aantal rijstroken vermindert of de rijstroken verplaatst worden.
 • Wordt niet gebruikt wanneer slechts één rijstrook voor het verkeer in twee richtingen overblijft en wanneer het verkeer geregeld wordt door de verkeersborden B19 en B21 of door driekleurige verkeerslichten.

 

 

Zijdelingse geleiding

 • Door bakens van type I.
 • Op 50 meter van het begin van de werken.
 • De bakens worden geplaatst op een onderlinge afstand van maximum 10 meter.
 • Eén op twee bakens moet verlicht zijn.

 

 

Werken (bord A31)

 • Wordt geplaatst op 400 meter voor het hek aan het begin van het werk, aangevuld met een onderbord “400m”.
 • Wordt geplaatst op 150 meter voor het hek.

 

 

Snelheidsbeperking (bord C43 – 50 km/u) (plaatsing is factultatief)

 • Wordt geplaatst op 150 meter van het hek, onder bord A31, wanneer de normaal toegelaten snelheid hoger is dan 50 km/u.
 • Wordt aangekondigd op 200 meter door een identiek bord C43, aangevuld met een onderbord “200m”.
 • Kan in een geïntegreerd bord van type I geplaatst worden.
 • Deze snelheidsbeperking wordt niet geplaatst wanneer de specifieke omstandigheden al eerder een lagere snelheidsbeperking vereiste.

 

Begin van de werken

Hek

 • Wanneer minstens een gedeelte van het werk op de rijbaan ligt wordt er een verkeersbord D1 boven het hek geplaatst, aangevuld met oranjegeel knipperlicht of elke andere geschikte verlichting.
 • Het hek moet verlicht worden door minstens drie lichten die geplaatst worden op een tussenafstand van maximum 1 meter.
 • Het hek mag door een geïntegreerd bord van type II worden vervangen of aangevuld.
 • Wanneer om één of andere reden het hek niet volledig de toegang verhindert tot de rijbaan of tot het gedeelte van de rijbaan dat aan het verkeer onttrokken is, worden overdag in het verlengde van het hek verkeerskegels geplaatst zodat het gedeelte van de openbare weg dat voor de weggebruikers ontoegankelijk is aangegeven wordt.
 • Wanneer het verkeer in beide richtingen verboden is, wordt het hek aan beide uiteinden van de werken aangebracht, met bovenop een bord C3 (toegang verboden in beide richtingen).
 • Wanneer het verkeer in beide richtingen verboden is met uitzondering van het plaatselijk verkeer wordt het hek aan beide uiteinden van de werken aangebracht, met bovenop een bord C3 (toegang verboden in beide richtingen + het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”).

Zijdelingse signalisatie

Afbakening van het werk

 • Zijdelingse afbakening door bakens van type II.
 • De bakens staan op een onderlinge afstand van 30 meter.
 • De bakens moeten verlicht zijn.
 • Voor deze categorie van werken gelden geen verplichtingen voor wat betreft de minimumhoogte van de verkeerskegels. We raden aan om verkeerskegels te gebruiken van 0,75 meter hoogte.

 

Einde van de werken

Bord F47 + borden die een opgelegd verbod opheffen

 • De borden worden geplaatst op ongeveer 25 meter voorbij de werken of voorbij het laatste afbakeningselement.

 

Bord “verantwoordelijke signalisatie”

 • Dit bord wordt geplaatst tussen de 50 en 100 meter voorbij het einde van de werken.
 • De hoogte van de letters en cijfers bedraagt minimaal 12 centimeter.