Signalisatie Type 6

Wanneer moet ik signalisatie van het type 6 aanbrengen?

Dit type signalisatie wordt verwacht wanneer:

  • de hinder enkel impact heeft op voet- en/of fietspad
  • gebruikers van het voet- en/of fietspad moeten het voet- of fietspad niet verlaten. Er blijft minimaal 1,5 meter vrij voor doorgang
  • het werk wordt over een kortere afstand dan 20 meter uitgevoerd

Moet ik een signalisatieplan maken?

Neen, dat is niet nodig bij dit soort werken. Maar je moet uiteraard wél signalisatie voorzien:

Alle werken moeten afgebakend worden, hetzij met:

  • een voldoende stevige inrichting
  • een veiligheidsnet.

Het geheel moet degelijk verlicht zijn.

De behandelaar van je aanvraag inname openbaar domein kan nog bijkomende voorwaarden opleggen bij het goedkeuren van je aanvraag.