Schade aan land- en tuinbouwteelt - Rampenfonds

Wat is het?

Het kan gebeuren dat door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter aan professionele land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen.

Je kan dan, door dit te melden, de "gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade aan teelten" laten bijeenroepen. Zij stellen een pv op met een schatting van de schade. 

Voor alle duidelijkheid: de schadecommissie keert geen schadevergoedingen uit.

Voor wie is het?

Iedere professionele tuinder of landbouwer met teelt op het grondgebied van de gemeente Boechout kan deze melding doen.

Voorwaarden waaraan je moet voldoen vooraleer de commissie voor vaststelling van schade bijeenkomt:

 • schade moet veroorzaakt zijn door extreme weersomstandigheden
 • schade moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt (ongeacht het aantal percelen op het bedrijf)

Waar kan je terecht?

Dienst omgeving.

Wat zijn de stappen?

Enkel schriftelijke meldingen, die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden behandeld.

 • Je bezorgt zo snel mogelijk het ingevulde formulier "Melding van schade aan land- en tuinbouwteelt" aan de dienst omgeving. Je kan het formulier onderaan deze pagina downloaden of een exemplaar ophalen bij de dienst omgeving.
 • De dienst omgeving gaat na of het dossier (formulier en bijlagen) correct en volledig is. Als het dossier volledig is zal de dienst omgeving contact opnemen met de commissie tot vaststelling van schade aan teelten.
 • De commissie voert een controle uit naar de gegrondheid van de melding en brengt de dienst omgeving hierover op de hoogte, ongeveer 1 week na ontvangst van je volledig dossier.
 • De dienst omgeving meldt jou de bevindingen van de commissie.
 • De commissie komt ter plaatse langs en maakt een eerste vaststelling met een eerste schatting van de schade.
 • De gemeentelijke omgevingsambtenaar maakt een PV van eerste vaststelling op en bezorgt dit aan de leden van de commissie en aan jou, ongeveer 1 week na de eerste vaststelling.
 • De commissie doet indien nodig een tweede vaststelling en maakt een definitieve raming van de schade op waarbij de datum wordt vastgesteld in functie van de oogst.
 • De gemeentelijke omgevingsambtenaar bezorgt het PV van vaststelling van de leden van de commissie aan jou ongeveer 1 week na de tweede vaststelling.

Wat moet je zelf nog doen?

 • Je dient zelf de schade te melden aan het Vlaamse Rampenfonds zodat zij de ramp kan erkennen (max. 60 dagen na het schadelijk weerverschijnsel).
 • Als een schadelijk weerfenomeen erkend werd als ramp kan je hier een aanvraag indienen voor een schadevergoeding.