Strikte regels voor de winkels

De heropening van de winkels moet plaatsvinden volgens strikte regels.

  • De handelaar is verantwoordelijk voor de nodige voorbereiding en het goede verloop in de winkel. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.
  • Per 10m² winkeloppervlakte wordt er maximum 1 klant tegelijkertijd binnengelaten, voor maximum 30 minuten.
  • Voorzie de nodige vloeraanduidingen voor veilige wachtrijen, bv. ter hoogte van de kassa. De fysieke afstand van 1,5 meter moet maximaal gerespecteerd worden, tussen winkelmedewerker en klant en tussen klanten onderling.
  • Bij de kassa’s is een afscheiding in plexiglas aangewezen.
  • Indien mogelijk, organiseer uw winkels met een aparte in- en uitgang of binnenin met eenrichtingsverkeer, om zoveel mogelijk te vermijden dat klanten elkaar kruisen.
  • Probeer zo veel mogelijk te werken op afspraak of bestelling.
  • Geef klanten de kans om hun handen te ontsmetten met alcoholgel bij het binnenkomen en buitengaan van de winkels.
  • Aan de handelaars wordt een afvinklijst bezorgd om na te gaan of ze alle maatregelen genomen hebben. Zij kunnen aan de gemeente Boechout via middenstand@boechout.be melden dat ze klaar zijn voor opening.
  • Aan alle handelaars worden affiches met de basisrichtlijnen ter beschikking gesteld om uit te hangen. Heeft u geen affiche ontvangen? Dan kan u ze zelf afdrukken (zie link onderaan) of aanvragen via middenstand@boechout.be