Gemeenteraad 2017/06/26 - Subsidiereglement voor humanitaire noodhulp