Toegankelijkheidsverklaring website Gemeente Boechout

Gemeente Boechout doet al het mogelijke om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor o.a. mensen met een beperking. Wij verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

  • toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Deze laatste is een vast onderdeel van ons aankoopbeleid;
  • toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie;
  • onze websitebouwer heeft opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden gevolgd.

Niveau van conformiteit aan de toegankelijkheidsstandaard

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

We voldoen op dit moment aan de meeste voorwaarden van niveau A maar op dit moment zijn bv. invulformulieren en tabellen nog niet optimaal bedienbaar met een toetsenbord.

Beperkingen en alternatieven

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch kan het zijn dat we iets over het hoofd gezien hebben. Indien je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is, horen wij het graag van je via de opgesomde contactmogelijkheden.

Onevenredige last

De beschreven inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Onevenredige last: de niet toegankelijke delen waarvoor de vrijstelling op grond van onevenredige last, in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 tijdelijk wordt ingeroepen.

Momenteel investeren wij volop in een nieuwe toegankelijke website die conform bovengenoemde richtlijn ontwikkeld zal worden. Deze nieuwe website zal in de loop van 2021 online gaan.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de dienst communicatie op 23 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen je feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via communicatie@boechout.be, 03 460 06 55 of per brief: Gemeente Boechout, t.a.v. dienst Communicatie, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout.