Milieuraad

Milieuraad

Wat is het?

De milieuraad is een open adviesraad voor het gemeentebestuur. Iedereen is welkom om de vergaderingen van de raad bij te wonen.

De milieuraad werkt samen met de gemeentelijke milieudienst aan beleidsvoorbereidende taken. Ze adviseert op vraag of op eigen initiatief over onderwerpen van algemeen belang zoals water- en luchtkwaliteit, afval, geluidshinder, natuur en vergunningen.

De milieuraad bestaat uit 23 stemgerechtigde leden. Bij elke nieuwe legislatuur wordt de milieuraad opnieuw samengesteld.

Meer informatie vind je in het 'Huishoudelijk reglement milieuraad' en de 'Afsprakennota milieuraad'.

Voor wie is het?

De stemgerechtigde leden zijn liefst afgevaardigden van onderstaande groeperingen:

 • erkende milieu- en natuurverenigingen (twee vertegenwoordigers per vereniging)
 • erkende wildbeheereenheden
 • onderwijsinstellingen
 • de socioculturele organisaties
 • vormingsorganisaties
 • beroepsgroepen en/of –organisaties
 • geïnteresseerde individuele burgers mogen ook zetelen in de milieuraad.

Waar kan je terecht?

Secretaris raad (= Deskundige milieu, Milieudienst, Gemeente Boechout)

Wat moet je meebrengen om je kandidaat te stellen?

Het ingevulde aanvraagformulier, samen met een motivatiebrief.

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de bijlagen toe. Je kan het formulier ophalen bij de secretaris van de raad of je kan het downloaden op deze pagina.
 • De secretaris van de raad zal de ingediende kandidaatstellingen nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Wanneer je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.
 • De verzamelde inschrijvingen worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van de bestaande (oude) raad en besproken.
 • Er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en deze wordt vastgelegd.