Mobiliteitsplan

De gemeente heeft momenteel een studiebureau aangesteld om het mobiliteitsplan te actualiseren.

Het participatietraject dat van start ging op 21 september 2016 is in middels op 10 oktober 2016 afgerond.

Aangezien mobiliteit iedereen aanbelangt, was de mening van onze burgers uiterst belangrijk.  We willen dan ook iedereen bedanken voor de ingediende bemerkingen, suggesties, positieve input,...

Vijf thema’s kwamen aan bod:

Strategische ruimtelijke projecten (inventarisatie, impact, aanpak)
Netwerk voor gemotoriseerd verkeer (inventarisatie, vrachtroutenetwerk, sluipverkeer, bewegwijzering …)
Netwerk voor langzaam verkeer (stoepenplan, snelheidsplan, conflictsituaties)
Fietsbeleidsplan (schoolrouteplan, fietsstraten, ontbrekende schakels …)
Plattelandswegen (herstel, weren sluipverkeer, nieuwe verbindingsweg …)

Het studiebureau is momenteel bezig met het verwerken van al deze gegevens.

Verdere timing                            

Oktober 2016Afronden uitwerkingsnota
26 oktober 2016GBC uitwerkingsnota
December 2016RMC uitwerkingsnota
December 2017GBC beleidsnota
Januari 2018Gemeenteraad voorlopige goedkeuring beleidsnota
Februari/maart 2018RMC beleidsnota
Maart/april 2018Definitieve goedkeuring beleidsnota

Zodra het geactualiseerde mobiliteitsplan is goedgekeurd, zal je dit hier kunnen raadplegen.