Parkeerplaats voor personen met een handicap

Wat is het?

Als je door een handicap of aandoening niet mobiel bent, wil je uiteraard je auto zo dicht mogelijk bij je woning of bestemming parkeren. Hiervoor kan je een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen.

De aangevraagde parkeerplaats is geen persoonlijk bezit. Iedereen die een parkeerkaart voor mindervaliden heeft, mag deze plaats gebruiken.

Voor wie is het?

Aanvragen tot een parkeerplaats in de nabijheid van de werkplaats of van de woning van een persoon met een handicap worden onderzocht, rekening houdend met de volgende aandachtspunten:

 • de werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of priv├ęparking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt
 • de aanvrager bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont
 • het bezit van de speciale parkeerkaart is vereist

Wat moet je meebrengen?

Volledig ingevuld "aanvraagformulier parkeerplaats voor personen met een handicap" met gevraagde bijlagen.

Wat zijn de stappen?

 • Je kan zelf het aanvraagformulier hier downloaden of je haalt het aanvraagformulier bij de dienst openbare werken en mobiliteit.
 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en zorgt voor een duidelijke wenselijke plaatsaanduiding.
 • Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier (met wenselijke plaatsaanduiding) aan de dienst openbare werken en mobiliteit.
 • De ambtenaar van openbare werken en mobiliteit zal het formulier nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Deze ambtenaar komt ter plaatse, onderzoekt de situatie en bekijkt waar de parkeerplaats voor personen met een handicap het best ingericht wordt.
 • Deze ambtenaar adviseert het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.
 • De ambtenaar openbare brengt je op de hoogte van de beslissing.
 • Indien goedgekeurd wordt de opdracht opgenomen in de planning van de uitvoerende dienst.