Informatie verschillende Nutsmaatschappijen

Nutsmaatschappijen

Maatschappijen die instaan voor de verdeling van gas, water, elektriciteit, telefoon, internet of straatverlichting, worden 'nutsmaatschappijen' genoemd.

Zij voeren regelmatig noodzakelijke aanpassings- en uitbreidingswerken uit op het openbaar domein. Dit kan voor enige hinder zorgen voor de omwonende. De nutsmaatschappijen dienen de omwonende tijdig te informeren wanneer er werken zullen plaatsvinden.
 
Na afloop van de werken controleert de nutsmaatschappij, al dan niet samen met de dienst Openbare Werken, of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.

Schade aan nutsvoorzieningen meld je best zelf bij de nutsmaatschappij via deze contactgegevens.

Gas, electriciteit en openbare verlichting

Water

Riolering

TV-distributie