Ontvoogding

Sinds 1 september 2014 is Boechout ‘ontvoogd’. Dat wil zeggen dat de gemeente nu zelf mag beslissen of een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend of geweigerd. Vroeger moesten we in bepaalde gevallen eerst om het advies van een gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar vragen. Dat is nu niet meer het geval. Het gemeentebestuur krijgt met andere woorden veel meer autonomie om vergunningen af te leveren. Dit wil niet zeggen dat van nu af aan ‘alles zomaar mag’. Integendeel: de nieuwe bouwcode begeleidt deze nieuwe autonomie in correcte banen.