Ontvoogding

Op 1 september 2014 is Boechout ‘ontvoogd’. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf mag beslissen of een omgevingsvergunning wordt verleend of geweigerd. Het advies van de gewestelijke omgevingsambtenaar is niet meer vereist.

Het gemeentebestuur heeft veel meer autonomie om vergunningen af te leveren. Dit wil niet zeggen dat van nu af aan ‘alles zomaar mag’. Integendeel de gemeentelijke bouwcode begeleidt deze autonomie in correcte banen.