Brandweer

Onze gemeente wordt bediend door de brandweerzone 'Zone Rand'.

Tussenkomsten die gratis zijn:

 • interventies voor de bestrijding van brand en ontploffing
 • technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden
 • bestrijding van rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen
 • coördinatie van hulpverleningsoperaties
 • internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling
 • drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort dat een omvangrijk gebied betreft
 • de waarschuwing aan de bevolking
 • de interventie naar aanleiding van een loos alarm

Tussenkomsten waarop een retributie betaald moet worden:

 • voor interventies ter bestrijding van vervuiling
 • voor interventies bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
 • interventies tot wegwerken, neutraliseren of vernietigen van giftig afval
 • interventies buiten de wettelijke opdrachten uitgevoerd
 • verdelging van ongevaarlijke wespen en onschadelijk maken van ongevaarlijke bijenzwermen
 • het opmaken van planstudies voor brandvoorkoming
 • kelderlediging ingevolge breuk aan de eigen installatie
 • afzetten inbraakalarm op vraag van de politie
 • openen deur buitengesloten personen
 • brandwachten

Er wordt ook een retributie geheven op interventies van de brandweerdienst ten laste van de oproeper voor een kwaadwillige oproep.