Openbaar onderzoek

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Alexianenweg)

Aanvrager: De Boey Eddy
Betreft: afwijking verkavelingsvoorschriften voor het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook bij regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook
Locatie: Alexianenweg 14
In te kijken van 24/01/2018 tot en met 22/02/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Boshoek)

Aanvrager: Broes Michael
Betreft: slopen eengezinswoning en garage en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB)
Locatie: Boshoek 329
In te kijken van 25/01/2018 tot en met 23/02/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Provinciesteenweg)

Aanvrager: Lambrigts Kris
Betreft: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de hoogte van de lokalen en voor de dakvorm van bijgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van gewijzigde uitvoering woning en van bouwen tuinberging.
Locatie: Provinciesteenweg 728
In te kijken van 01/02/2018 tot en met 02/03/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Broederlozestraat)

Aanvrager: Crynen Karel en Wynants Rita
Betreft: ophogen en nivelleren van landbouwgrond en vellen van 18 bomen
Locatie: Broederlozestraat 141
In te kijken van 1/02/2018 tot en met 2/03/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Eksterstraat)

Aanvrager: Matexi nv
Betreft: afwijking verkavelingsvoorschriften voor aanleggen van verharding in de voortuinstroken bij bouwen van 6 gekoppelde eengezinswoningen (loten 64-69)
Locatie: Eksterstraat 22-32
In te kijken van 1/02/2018 tot en met 2/03/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Sint-Bavoplein)

Aanvrager: MRS Consulting bvba
Betreft: afwijking gemeentelijke bouwcode voor wonen boven handelszaken bij functiewijziging (gelijkvloers) van wonen naar restaurant, verbouwingswerken en regularisatie van verbouwen garage
Locatie: Sint-Bavoplein 20
In te kijken van 1/02/2018 tot en met 2/03/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Mussenplein/Nekkershole)

Aanvrager: Matexi Projects nv
Betreft: afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen, uitsprongen uit het gevelvlak en aanleggen van verharding in de tuinstroken bij bouwen van drie meergezinswoningen (41 woonentiteiten) met ondergrondse parkeergarage en bijgebouwen
Locatie: Mussenplein 1-2/Nekkershole 8-12
In te kijken van 7/02/2018 tot en met 8/03/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Jan Frans Willemsstraat)

Aanvrager: Capture INvest bvba
Betreft: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van terrassen en balkons bij verbouwen van meergezinswoning tot 7 woonentiteiten met inpandige garages
Locatie: Jan Frans Willemsstraat 83
In te kijken van 7/02/2018 tot en met 8/03/2018

Aanvraag omgevingsvergunning (Mussenhoevelaan)

Aanvrager: Barka bvba, Gebroeders Van der Auwerabaan 66 te 2150 Borsbeek
Betreft: een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen voor stedenbouwkundige handelingen: bouwen van een glastuinbouwcomplex met geïntegreerde bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (vellen bomen, reliëfwijzigingen, omleggen geklasseerde waterloop, aanleggen verharding) en voor de exploitatie van een glastuinbouwcomplex (rubricering 3.4.1a – 3.6.1 – 6.4.1 – 6.5.1 – 12.1.1.2.b  – 12.2.2 – 12.3.2 – 15.1.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.3.2.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b – 17.3.7.1.b – 17.3.8.1 – 17.4 – 31.1.3 – 43.1.3 – 53.8.2).
Locatie: de aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen te Boechout – Mussenhoevelaan 149, kadastraal bekend als Boechout 1e afd. sie A nrs. 122a, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132p, 133a, 134, 135 en 137b.

De aanvraag ligt van 12 februari 2018 tot en met 13 maart 2018 ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Binnensteenweg)

Aanvrager: Dentius Boechout bvba
Betreft: afwijking verkavelingsvoorschriften voor de aard gevelmaterialen bij aanbouwen van achterbouw bij een praktijkruimte (OB)
Locatie: Binnensteenweg 175
In te kijken van 14/02/2018 tot en met 15/03/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Vinkenstraat)

Aanvrager: Van Wauwe Maarten
Betreft: afwijking gemeentelijke bouwcode voor dakkapellen bij het bouwen van een eengezinswoning (HOB)
Locatie: Vinkenstraat 19A
In te kijken van 21/02/2018 tot en met 22/03/2018

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (Boomkensstraat)

Aanvrager: MRS Consulting bvba
Betreft: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vrije hoogte van handelsruimten bij een functiewijziging (gelijkvloers) van wonen naar detailhandel en verbouwingswerken
Locatie: Boomkensstraat 1
In te kijken van 23/02/2018 tot en met 24/03/2018

Meer informatie over deze werken en het openbaar onderzoek

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket Omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren).

Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.
Te richten aan:
College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout
omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.