Stedenbouwkundige aanvraag

Vanaf 23 februari 2017 werden in heel Vlaanderen milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De begrippen ‘milieuvergunning’, ‘verkavelingsvergunning en ‘stedenbouwkundige vergunning’ worden niet meer gebruikt. We spreken alleen nog van een ‘omgevingsvergunning’ en een ‘aanvraag tot omgevingsvergunning’.

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.