Kadaster

Een kadasterplan is een verzameling van alle percelen op een deel van het grondgebied van de gemeente. Kadasterplannen kunt u raadplegen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Kopieën of kadastrale inlichtingen (bijvoorbeeld over de eigenaars van gronden) vraag je aan bij:

Federale Overheidsdienst Financiën – AKRED
Provincie Antwerpen
Italiëlei 4 bus 10
2000 Antwerpen
telefoon 03 203 24 80
fax 03 203 24 78
e-mail: dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be