Verstrekken van gegiste en/of sterkedrank

Wat is het?

Wanneer je gegiste en/of sterkedranken wil verstrekken en schenken, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Onder gegiste dranken worden bijvoorbeeld bieren en wijnen verstaan. Sterkedrank omvat onder andere alcoholpops, cocktails …

Voor wie is het?

Iedereen die gegiste en sterkedranken wil schenken op het grondgebied van Boechout.

Uitzonderingen:

Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals supermarkten …) hoeven geen vergunning tot het verstrekken of schenken van gegiste en/of sterkedrank aan te vragen.
Voor tijdelijke evenementen (buurt- en wijkfeesten …) hoef je geen tijdelijke vergunningen voor het verstrekken van gegiste en sterkedrank aan te vragen.

Wat moet je meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • het volledig ingevulde 'aanvraagformulier verstrekken van gegiste en sterkedranken'
  • voor vennootschappen: kopie publicatie statuten in het Belgisch Staatsblad
  • een moraliteitsattest (niet ouder dan 3 maanden)
  • een hygiëneattest: verklaring hygiëne (enkel voor gevestigde horecazaken)

Wat kost het?

De aanvraag en de afgifte van een vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken is gratis.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het "aanvraagformulier verstrekken van gegiste en sterkedranken" in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij het secretariaat of downloaden via onderstaande knop.
  • Je bezorgt, minimaal 8 weken voor opstart van de (horeca)zaak, het formulier met bijlagen aan het secretariaat. Het secretariaat zal je aanvraag en de bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid.
  • Het secretariaat verleent advies en legt je aanvraag voor aan de burgemeester, die beslist over het al dan niet toestaan.
  • Het secretariaat brengt je op de hoogte van de beslissing van de burgemeester.
  • Na de ontvangst van een positief bericht en indien je in orde bent met de overige formaliteiten tot opening van een (horeca)zaak, kan je starten met de uitbating.