Seizoenarbeid in coronatijden - besluit van de gouverneur

Mevrouw Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, vaardigde op 9 oktober 2020 een nieuw besluit uit in verband met de tewerkstelling van seizoenarbeiders. 

  1. Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Antwerpen als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land of regio dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als rode of oranje zone is aangeduid, moeten bij aankomst in de provincie in quarantaine gaan en moeten zich laten testen op het coronavirus COVID-19 en dit ten vroegste vanaf de 5de dag van quarantaine. De verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen vervalt indien deze vrijstelling bevestigd wordt door een SMS die men ontvangt na het invullen van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passenger Locator Form.
  2. De werkgevers in de provincie Antwerpen kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet de seizoenarbeider meteen een arts naar keuze raadplegen. 
  3. De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Antwerpen tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand luidens artikel 3 een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.
  4. Elk werkgever kijkt toe op het niet-tewerkstellen van seizoenarbeiders in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Of wanneer deze seizoenarbeiders symptomen vertonen van een luchtweginfectie, koorts of hoest. 
  5. Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen. 
  6. Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en dit tot en met 30 november 2020. 
  7. De werkgevers, arbeidsinspectie evenals de lokale politie en de federale politie kijken toe op de naleving van deze verordening.
  8. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden in de provincie Antwerpen en worden bekendgemaakt via gemeentelijke en provinciale websites.