Affiches, borden & tijdelijke bewegwijzering

Wat is het?

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het gemeentebestuur is het verboden om tijdelijke bewegwijzering, publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen van welke aard ook op of langs de openbare weg aan te brengen.

Tijdelijke bewegwijzering mag enkel en alleen worden aangebracht aan de verlichtingspalen langs de gemeentewegen en dus niet aan palen van verkeersborden, verkeerslichten ...

Meer informatie betreffende voorwaarden voor het aanbrengen van tijdelijke bewegwijzering, publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen van welke aard ook op of langs de openbare weg kan je nalezen in het Politiereglement AFDELING III, Artikels 108 t.e.m. 115.

Voor wie is het?

Iedereen die tijdelijke bewegwijzering, publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen wenst aan te brengen op of langs de openbare weg op het grondgebied van de gemeente Boechout.

Let op! Indien je een tijdelijke wegwijzer, bord of affiche wenst te plaatsen, zichtbaar vanop de Provinciesteenweg, dan moet je hiervoor een vergunning aan vragen bij de Vlaamse overheid, Afdeling Wegen en Verkeer, District Puurs.

Wat moet je meebrengen?

Het volledige, ingevulde aanvraagformulier.

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het aanvraagformulier in. Je kan het formulier verkrijgen bij het secretariaat of downloaden via onderstaande knop.
  • Je bezorgt, minimaal vier weken vóór de activiteit, het volledig ingevulde formulier aan het secretariaat.
  • De medewerker van het secretariaat gaat na of het formulier correct en volledig is ingevuld.
  • Het secretariaat legt je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toelaten van het aanbrengen van affiches, borden en tijdelijke bewegwijzering langs openbare wegen.
  • Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
  • Na ontvangst van de toelating, mag je de toegestane affiches, borden en tijdelijke bewegwijzering maximaal twee dagen op voorhand aanbrengen.
  • Uiterlijk drie dagen na de activiteit moeten alle aangebrachte zaken worden verwijderd.