Flyers

Wat is het?

Flyers kan je vergelijken met reclamefolders, pamfletten en brochures en worden doorgaans gebruikt om bv. evenementen aan te kondigen.

Alvorens flyers uit te delen op openbare plaatsen, moet je dit verplicht melden aan de gemeente.

Voorwaarden voor inhoud en lay-out van flyers:

  • aankondigingen van activiteiten of evenementen moeten zowel qua lay-out als qua tekst esthetisch verantwoord zijn.
  • de maximale grootte van een flyer bedraagt een A5-formaat (210 mm op 148 mm).
  • op de flyer vermeld je de verantwoordelijke uitgever (naam, adres en telefoonnummer van een natuurlijk persoon) en de tekst ‘niet op de openbare weg gooien’.

Voor wie is het?

De verantwoordelijke uitgever van de flyers meldt vooraf aan het gemeentebestuur wanneer flyers op het grondgebied van de gemeente Boechout zullen worden uitgedeeld.

Wat kost het?

Uitdelen van flyers is gratis, maar je moet het wel vooraf melden.

Wat zijn de stappen?

  • Je meldt, minimaal 2 weken vooraf, je intentie om flyers uit te delen, aan de vrijetijdsdienst. Je geeft daarbij minimaal jouw contactgegevens en de periode en reden van het uitdelen door.
  • De vrijetijdsdienst zal jouw melding nakijken op correctheid en volledigheid.
  • Je ontvangt een schrijven (e-mail/brief) waarin wordt medegedeeld dat de gemeente jouw melding heeft ontvangen en enkele richtlijnen voor tijdens het uitdelen.
  • Na het uitdelen, moeten alle achtergelaten flyers op de plaats van het uitdelen en in een perimeter van 100 meter rondom worden opgeruimd.
  • Niet-opgeruimde en nog niet-uitgedeelde flyers moeten terug worden meegenomen.
  • Indien je de flyers die mensen hebben weggegooid in de omgeving niet opruimt, zal de gemeente deze ambtshalve laten verwijderen. De kosten voor de reiniging van de openbare weg worden verhaald op de overtreder/verantwoordelijke uitgever.