Hinderpremie in geval van werken

De hinderpremie van VLAIO is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.

De hinderpremie voorziet financiële ademruimte om concrete acties op te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door een brochure uit te geven met uitleg over de bereikbaarheid, het opstarten van een webshop, het voorzien van promotieacties voor de klanten die de wegenwerken trotseren, …

Elke kleine onderneming die ernstig is gehinderd door werken en binnen de afgebakende groep valt, kan aanspraak maken op een hinderpremie, ongeacht het al dan niet sluiten van de zaak. Ondernemingen die in aanmerking komen, worden hier automatisch en tijdig van op de hoogte gebracht. De uitbetaling moet wel tijdig door de onderneming zelf worden aangevraagd via de webapplicatie van VLAIO. De hinderpremie is vastgesteld op 2000 euro. 

Samengevat

  • Voor wie? Kleine onderneming
  • Voor wat? Ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak
  • Bedrag? € 2.000

Alle info over de hinderpremie van VLAIO vind je hier.