Taxidienst

Wil je een taxidienst uitbaten in de gemeente Boechout? Dan heb je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) nodig. Wil je een taxivoertuig besturen? Dan heb je een bestuurderspas nodig.

Nieuwe Vlaamse taxiwetgeving

Met 1 vergunning keuze uit 4 diensten 

Taxibedrijven kunnen een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst. Met 1 vergunning kan je bedrijf 4 diensten naar keuze aanbieden:

 • Straattaxi: je voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg.
 • Standplaatstaxi: je voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken.
 • Ceremonieel vervoer: je voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van je voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

Nieuw in de taxiwetgeving

Volgens de nieuwe taxiwetgeving:

 • worden de taxitarieven vrij bepaald voor de straattaxi’s. Voor de standplaatstaxi bepaalt de gemeente de tarieven;
 • zijn er minimale emissienormen voor voertuigen. Deze gelden niet voor ceremonieel vervoer;
 • kunnen taxidiensten gebruikmaken van taxistandplaatsen in andere gemeenten;
 • moet enkel de standplaatstaxi verplicht een taxilicht dragen en een taximeter aan boord hebben;
 • moet de straattaxi werken via een taxi-app en moeten de tarieven duidelijk geafficheerd worden. Je gebruikt hiervoor de voorgeschreven tarievenkaart;
 • is er geen beperking meer op het aantal voertuigen per gemeente. De wachtlijst verdwijnt. Gemeenten kunnen wel een beperking instellen op het aantal standplaatstaxi’s;
 • is elk vergund voertuig een taxi. Dit betekent dat elk vergund voertuig moet uitgerust zijn met een TX-nummerplaat. De TL-plaat is enkel voorbehouden voor VVB-voertuigen, maar deze categorie bestaat niet meer in de nieuwe Vlaamse taxiwetgeving;
 • moet elke taxichauffeur in het bezit zijn van een geldige bestuurderspas.

Meer informatie lees je in het nieuw taxidecreet van de Vlaamse overheid.

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen

Wie kan dit aanvragen?

Je hebt een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Waar aanvragen?

Je vraagt de vergunning aan in de gemeente waar je exploitatiezetel gevestigd is. Is je exploitatiezetel gevestigd in de gemeente Boechout, dan vraag je dit digitaal aan via onderstaande link. Om een vergunning aan te vragen, heb je een ondernemingsnummer nodig. Voor meer informatie over de vergunning kan je terecht bij de dienst secretariaat op het nummer 03 460 06 11.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt volledig digitaal.

Voeg volgende documenten toe aan je aanvraag:

 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden. Dit attest vraag je aan in de gemeente waar je woont. Inwoners van de gemeente Boechout kunnen het hier aanvragen. Kies bij de aanvraag voor model 3, en vervolgens voor de gebruikscategorie ‘Taxi uitbater’. Selecteer dan het type 596.1-27.
 • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Heeft hij/zij niet het vereiste niveau B1, dan kan hij/zij toch een vergunning krijgen als hij/zij minimaal niveau A2 kan aantonen. Hij/zij krijgt dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst …). Je moet ook aantonen dat je voertuigen voldoen aan de minimale emissienormen.

Indien je voldoet aan deze voorwaarden, ontvang je een vergunning IBPV die geldig is voor 5 jaar.

Tarief

De vergunning is gratis. Als exploitant betaal je jaarlijks een retributie van 350 euro per voertuig. Als het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 1 januari 2025, betaal je 250 euro.

Bestuurderspas aanvragen

Wie kan dit aanvragen?

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige). In Boechout kan je deze aanvragen vanaf 1 januari 2020.

Waar aanvragen?

Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je woont. Woon je in de gemeente Boechout, dan vraag je dit digitaal aan via onderstaande link. Taxichauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze. Voor meer informatie over de bestuurderspas kan je terecht bij de dienst secretariaat via 03 460 06 11.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt volledig digitaal.

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent minstens 2 jaar in het bezit van een rijbewijs.
 • Je beschikt over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
 • Je beschikt over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien je een buitenlandse staatsburger bent).
 • Je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019.
 • Je voldoet aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader.

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten toe:

 • Kopie van je rijbewijs.
 • Een beroepskaart of arbeidskaart indien van toepassing.
 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden. Dit attest vraag je aan in de gemeente waar je woont. Inwoners van de gemeente Boechout kunnen het hier aanvragen. Kies bij de aanvraag voor model 3, en vervolgens voor de gebruikscategorie ‘Taxi chauffeur’. Selecteer dan het type 596.1-28.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Heb je niet het vereiste niveau B1, dan kan je toch een bestuurderspas krijgen als je minimaal niveau A2 kan aantonen. Je hebt dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.

Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan de gemeente Boechout.

Tarief

Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je een retributie van 20 euro.

Nuttige documenten