Collecte, tombola en loterij

Wat is het?

Voor lotenverkoop en collecten is steeds een toelating verplicht.

Deze informatie betreft aanvragen voor lotenverkoop of collecten op het grondgebied van de gemeente Boechout.

Voor lotenverkoop of collecten die verschillende gemeentes bestrijken in dezelfde provincie neem je contact op met het Provinciebestuur.

Voor lotenverkoop of collectes die de provinciegrenzen overschrijden, neem je contact op met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Voor wie is het?

Een contactpersoon doet de aanvraag, in naam van een organisatie.

Collecten, tombola’s en loterijen kunnen niet ingericht worden voor één bepaalde persoon, enkel voor groepen van personen.

De actie moet gebeuren door verenigingen zonder winstoogmerk.

De activiteit kan als doel hebben:

 • de aanmoediging van de nijverheid
 • de aanmoediging van de kunsten
 • enig ander doel van algemeen nut
 • daden van godvruchtigheid of weldadigheid

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

 • Je stuurt minstens één maand vooraf een brief of mail naar de vrijetijdsdienst. In dit bericht vermeld je minstens:
  • jouw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer),
  • de gegevens van de organisatie / vzw (naam, ondernemingsnummer),
  • type: collecte, tombola of loterij,
  • het doel lotenverkoop of collecte,
  • de data wanneer je de lotenverkoop of collecte wil doen.
 • De vrijetijdsdienst zal jouw aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid, verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na het ontvangen van de toelating mag de lotenverkoop of collecte plaatsvinden in onze gemeente.