Melding opening nieuwe zaak

Open je een publiek toegankelijke inrichting? Dan moet je dit melden aan de gemeente. Ook de opening van een tijdelijke zaak, of pop-up moet gemeld worden.

 

Wat is een publiek toegankelijke inrichting?

Een publiek toegankelijke inrichting is een zaak die minstens gedeeltelijk toegankelijk is voor het publiek, ook als ze éénmalig of sporadisch voor het publiek worden opengesteld of het publiek slechts onder bepaalde voorwaarden wordt toegelaten (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart).

Een winkel, horecazaak of polyvalente ruimte zijn allemaal publiek toegankelijke inrichtingen. Ook een pop-up is een publieke ruimte.

 

Met welke regelgeving moet je in orde zijn?

Ten minste één maand voor de opening van de inrichting moet je de openingsdatum melden aan de dienst Lokale Economie van de gemeente.

Als uitbater ben je verplicht om in orde te zijn én te blijven met de volgende geldende regels. Er kan op elk moment een controle plaatsvinden. 

  • Brandveiligheidsmaatregelen

Zorg dat je zaak brandveilig is. Je moet alle maatregelen nemen om brand te voorkomen en te bestrijden. Je moet een brandveiligheidsattest aanvragen bij de brandweer. 

Op de website https://ikcheckmijnzaak.be kan je anoniem een brandveiligheidstest doen. Zo kan je zelf checken of je zaak voldoet aan de voorwaarden van het reglement. Je ontvangt na afloop een duidelijk overzicht van je actiepunten.

Een brandveiligheidsattest kan worden uitgereikt na een controle door de brandweer. Een controle vraag je aan door middel van dit aanvraagformulier. Hou rekening met een doorlooptijd van 6 weken voor je het attest ontvangt. 

Een controle door de brandweer is niet gratis. De kostprijs is door de zoneraad, waarin alle burgemeesters van Brandweer Zone Rand vertegenwoordigd zijn, vastgelegd in een retributiereglement.

  • Stedenbouwkundige regelgeving

De stedenbouwkundige functie van het pand moet overeenkomen met je activiteit. Voor sommige verbouwingen heb je ook een omgevingsvergunning nodig. 

Je kan hierover advies vragen bij de dienst omgeving via omgeving@boechout.be of telefonisch op 03 460 06 35.

  • Milieuregelgeving

Controleer via de VLAREM-wegwijzer of je volgens de milieuregelgeving (VLAREM II, bijlage I) een melding moet doen of een vergunning moet vragen voor sommige activiteiten of ingedeelde inrichtingen in je zaak.

Met de resultaten van deze wegwijzer kan je advies vragen bij de dienst omgeving via omgeving@boechout.be of telefonisch op 03 60 06 39.

  • Federale, Vlaamse en andere regelgevingen

Informeer je over de federale, Vlaamse en andere regelgevingen voor startende bedrijven via Hoe start je

Open je een café of restaurant?

Er kan pas toelating verleend worden om een nieuwe zaak te openen (ook pop-ups of tijdelijke horecazaken) wanneer volgende attesten op het gemeentebestuur binnengekomen zijn:

  • Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en burgerlijke aansprakelijkheid (neem hiervoor contact op met je verzekeraar).
  • Melding van een publiek toegankelijke inrichting bij de brandweer. (Stuur op aan brandweer en bezorg een kopie aan het gemeentebestuur).
  • Formulier hygiëneonderzoek
  • Drankvergunning