Factuur insturen

De gemeente Boechout werkt met digitale facturen, creditnota’s en vorderingsstaten. Daar waar er vroeger de nadruk werd gelegd op het sturen van e-pdf facturen via mail wil de stad mee evolueren en vol inzetten op een e-factuur.

Deze manier van facturen is ondertussen de standaard geworden voor zowel de Federale als de Vlaamse Overheid. Deze eenvormigheid biedt dan ook heel wat voordelen voor zowel de Belgische als de buitenlandse leveranciers die slechts rekening moeten houden met één Europees uniform formaat om veilig en goedkoop facturen te sturen naar de overheid.

Ben je nog niet klaar voor deze oplossing of werk je ook nog met vorderingsstaten dan kan je nog steeds gebruik maken van onze elektronisch postbus: financien@boechout.be

Alle documenten moeten in pdf-formaat bezorgd worden.

Per factuur of vorderingsstaat moet je één pdf bezorgen, maar meerdere pdf’s per mail zijn mogelijk.