Hoe stel je je kandidaat?

  • Je vult je gegevens in en uploadt je offerte op de overheidswebsite e-tendering.
  • Voor de bestekken van Boechout kan je digitaal inschrijven. Papieren offertes worden zeer uitzonderlijk aanvaard.

Hoe dien je een offerte digitaal in?

Welke software heb je nodig?

  • Internet browser: Internet Explorer 6 of hoger, Mozilla, Chrome
  • JAVA-software: minimaal versie 6, update 16

Hoe onderteken je een offerte digitaal?

  • Met je elektronische identiteitskaart. Je hebt hiervoor nodig:

- een e-ID kaartlezer en software
- je e-ID kaart met PIN-code

  • Door een bevoegd persoon.

- gevolmachtigd door de onderneming (te bewijzen met statuten).
- met volmacht binnen e-Tendering.

Opgelet! Als je offerte niet voldoet aan alle vereisten die opgenomen zijn in het bestek, is ze onregelmatig. Je offerte wordt dan niet opgenomen in de beoordeling. Enkele tips:

  • Dien je offerte op tijd in.
  • Laat je offerte digitaal ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen. Een gescande handtekening is onwettig.
  • Voeg alle gevraagde documenten toe.
  • Je offerte mag maximaal 350 MB groot zijn, elk doorgestuurd file maximaal 80 MB.