OCMW en gemeente werden geïntegreerd

In heel Vlaanderen dienden OCMW’s en gemeentelijke diensten tegen 2019 samen te gaan. Het einddoel: klanten een nog betere dienstverlening bieden en efficiënter werken door maximale samenwerking. In Boechout hebben we die integratie ook doorgevoerd: OCMW en gemeente Boechout zijn één organisatie. Alleen juridisch blijven het twee afzonderlijke organisaties.

Wat verandert er?

  • Postadres en maatschappelijke zetel

Het algemeen postadres en de maatschappelijke zetel van OCMW Boechout zijn nu Heuvelstraat 91, 2530 Boechout.

  • ‘Wijziging’ van de ondernemingsnummer

Sommige budgetten zijn overgedragen naar de gemeente Boechout en vallen dus onder het ondernemingsnummer van de gemeente en sommige blijven vallen onder het ondernemingsnummer van het OCMW.

Let goed op de bestelbon bij het opsturen van facturen. Het logo van het OCMW staat er namelijk niet meer op en het adres is hetzelfde als dat van de gemeente.

  • Eén algemeen directeur

Eén algemeen directeur heeft de leiding over stad en OCMW Boechout: Frank Coenen.