Parkeerregime op de Hovesesteenweg

De heraanleg van het Sint-Bavoplein en de Hovesesteenweg is bijna klaar. Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook de verkeerssituatie op de Hovesesteenweg, Ropstocklei en Groeningelei onder de loep te nemen.

Bij een vergadering op 24 april, waar ook bewoners werden uitgenodigd, heeft het bestuur haar visie toegelicht. De bewoners konden hun bemerkingen of vragen meegeven naar de verdere uitwerking en uiteindelijke beslissing. De presentatie en het verslag van deze infovergadering vind je hier in onderstaande links. 

Hierbij een overzicht van de maatregelen:

Wijziging parkeren Hovesesteenweg

Ook op de Hovesesteenweg (een lokale weg type 2 met verbindende functie) wil het bestuur het verkeer vlotter laten doorstromen. In de huidige situatie zorgen de parkeervakken op de rijbaan vaak voor verschillende problemen. Er is geen vlotte doorgang, chauffeurs moeten vaak remmen, stoppen, trekken vaak haastig terug op. Dit is niet goed voor de luchtkwaliteit, zorgt voor schade aan geparkeerde wagens en wekt soms zelfs verkeersagressie op. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om de huidige parkeervakken op de rijbaan op de Hovesesteenweg te schrappen, zodat het verkeer ook hier vlotter kan verlopen. Deze maatregel gaat van kracht vanaf 2 september 2019.

Wat met de verloren parkeerplaatsen? Onderzoek door onze dienst openbare werken en mobiliteit heeft uitgewezen dat de meeste woningen beschikken over private parkeerplaats(en) zoals een garage of inrit. Indien niet, is het mogelijk om mits een ingreep het parkeren op het eigen terrein te organiseren. We verwijzen hiervoor naar de G/T-index (dit is de verhouding groen / verharde ondergrond) die werd opgenomen binnen de gemeentelijke bouwcode (pagina 45). 

Daarnaast zijn er in de omgeving op wandelafstand voldoende publieke parkeermogelijkheden zoals de parking van het Jef Van Hoofplein, de bestaande parkeerplaatsen naast de rijbaan, de begraafplaats, parking Aldi ….

Wijziging parkeren Ropstocklei

In de Ropstocklei willen gemeente en politie af van het beurtelings parkeren. Nu moeten bewoners tijdig van kant wisselen, moet de politie soms optreden wanneer er auto’s niet tijdig zijn verzet en de doorgang hierdoor in het gedrang komt, enzovoort.

Daarom wordt vanaf 24 juni het beurtelings parkeren in de Ropstocklei afgeschaft. In de plaats voeren we geschrankt parkeren in. Ter hoogte van huisnummer 20 wordt er ook in één mindervalideplaats voorzien.

Verkeerssituatie Groeningelei

De verkeerssituatie in de Groeningelei kwam ook ter sprake op de infovergadering. Hier werden ook bemerkingen over meegegeven. Het bestuur heeft beslist om verder met de bewoners in dialoog te gaan alvorens verkeerswijzigingen verder te onderzoeken.