Iets te melden?

Het 'meldpunt gemeente Boechout' is een gratis nummer voor vragen, opmerkingen en klachten … 

 • over gemeentediensten en ambtenaren 
 • over de openbaarheid van bestuur van gemeentediensten 
 • over gemeentelijke reglementen, werking en bevoegdheden van de gemeentediensten 
 • over initiatieven en evenementen in Boechout 
 • over wegenwerken en infrastructuurwerken 
 • over verkeerssituaties 
 • over het onderhoud van wegen 
 • over het onderhoud van openbare plaatsen 
 • over het onderhoud van groenaanplantingen 
 • over de huisvuilophalingen 
 • over de dienstverlening 
 • over geluidsoverlast, geurhinder, sluikstorten en visuele vervuiling 
 • ... 

Een melding of klacht doorgeven

Als je een vraag, opmerking, melding of klacht hebt, dan wacht je best niet te lang. Je kan gratis bellen naar het 'meldpunt gemeente Boechout' (0800 147 51) of je stuurt een e-mail of een briefje naar de communicatiedienst. Je kan ook het online meldingsformulier invullen, dit vind je bovenaan deze pagina.

Als je officieel een klacht wil indienen, vragen wij je om dit schriftelijk te doen (per brief of e-mail). Op die manier willen we eventuele interpretatieverschillen vermijden zoals wel mogelijk is bij het mondeling of telefonisch doorgeven van een klacht.

Op vragen naar informatie krijg je zo snel mogelijk een antwoord. Meldingen over onderhoud en herstellingen geven we door aan de diensten van de gemeentewerf. In sommige gevallen worden onderhoud of herstellingen geweigerd: bijvoorbeeld als het niet om eigendommen van de gemeente gaat. Je wordt dan verwittigd.
Sommige problemen zijn helaas niet snel op te lossen. Ze vragen overleg tussen diensten, gemeentebestuur en externe instanties. We houden je op de hoogte van het verloop van de procedure. Uiteraard kan je op elk moment ook zelf informeren naar de stand van zaken. 

Je melding wordt steeds met de nodige discretie afgehandeld.

Een defecte straatlamp kan je rechtstreeks melden aan Infrax.

Een probleem met een verstopte riolering of baangracht kan je rechtstreeks melden aan rio-link.