Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Om de zes jaar vinden er op de tweede zondag van oktober gemeenteraadsverkiezingen plaats. Elke Belg vanaf 18 jaar wordt op die dag uitgenodigd een stem uit te brengen in de gemeente waar hij of zij woont. Je bent verplicht te komen. Ook onderdanen van andere landen die in onze gemeente wonen, kunnen ervoor gaan kiezen om te stemmen.

Een kieslijst telt maximaal evenveel kandidaten als er zetels zijn in de gemeenteraad. In Boechout zijn dat er 23. Er mogen ook minder kandidaten op de lijst staan, maar niet meer. Elke kandidaat moet wonen in de gemeente waar hij of zij opkomt, in Boechout dus. De eerste kandidaat van de lijst (de lijsttrekker) en de tweede kandidaat mogen niet van hetzelfde geslacht zijn, het moeten een man en een vrouw zijn. Het aantal kandidaten is altijd oneven. Voor de volledige lijst mag er slechts één kandidaat van het ene geslacht meer zijn dan van het andere.

In de weken die voorafgaan aan de verkiezingen, ontvang je een oproepingsbrief. In die brief staat in welk stembureau je je stem moet uitbrengen. Je moet de brief, samen met je identiteitskaart, meenemen naar het stembureau. Als je niet kan stemmen, mag je iemand anders een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen.

Ook niet-Belgen kunnen aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

EU-burgers die 18 jaar zijn, ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente en zich niet bevinden in een geval van uitsluiting of schorsing, kunnen zich laten inschrijven op de kiezerslijst.

Niet EU-burgers moeten daarnaast, op moment van het indienen van hun aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst, kunnen aantonen dat zij 5 jaar ononderbroken hun hoofdverblijfplaats in België hebben, gedekt door een wettelijk verblijf.

Heeft u zich in het verleden al op de kiezerslijst laten registreren voor de lokale verkiezingen, dan moet u dat niet opnieuw doen en ontvangt u sowieso een kiesbrief.  Heeft u dit nog niet gedaan, dan kan u aan onze loketten tot en met 31 juli 2018 terecht om deze aanvraag te doen. U kan hiervoor de formulieren onderaan deze pagina gebruiken.

Wenst u zich te laten uitschrijven van de kiezerslijst, dan moet u hiervoor eveneens voor 31 juli 2018 langskomen aan onze loketten.

Geldig stemmen:

  • Naast de naam van elke kandidaat op een lijst staat een bolletje dat je kan aanstippen. Je mag de bolletjes van één of meerdere kandidaten aanduiden. Dit noemt men naamstemmen (voorkeurstemmen). Je mag enkel kandidaten aanduiden die op een zelfde lijst staan. Je mag dus niet voor twee verschillende partijen stemmen.
  • Bovenaan de lijst staat ook een bolletje dat je kan aanstippen. Zo geef je een lijststem (kopstem). Als je dit inkleurt, betekent dit dat je akkoord gaat met de volledige volgorde van de lijst van die partij.
  • Geef je een lijststem, dan mag je op dezelfde lijst nog één of meerdere naamstemmen geven. Maar als je dit doet, telt de lijststem niet meer. Je stemt zoals onder mogelijkheid 1.

In Boechout wordt enkel elektronisch gestemd, met de computer.