Intercommunales

De gemeente Boechout maakt deel uit van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ook wel intercommunales genoemd. 

Volgende links leiden naar de oprichtingsakten en statuten van de respectievelijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

IGEAN dienstverlening

IGEAN milieu & veiligheid

Hier vindt u de huidige gecoördineerde versie van de statuten van FINEG alsook de oprichtingsakte van FINEG.

Fluvius is de fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax.

Hier vindt u de oprichtingsakte en statuten van PIDPA

Hier vindt u de huidige gecoördineerde versie van de statuten van IKA dd 27 maart 2018 en de gecoördineerde statuten dd 17 december 2018, alsook de oprichtingsakte van IKA.