Planning van werken Jef Van Hoofplein-Sint-Bavoplein: update (28 mei)

Parking

De extra tijdelijke parking zijde Hove is aangelegd dankzij ter beschikking stellen van de grond door de eigenaar van De Steenen Molen: er is plaats voor ongeveer 15-20 auto’s.

Vanaf daar kan er gewandeld worden richting Sint-Bavoplein.

Bovenbouw

De zone voor de appartementsgebouwen aan Sint-Bavoplein is afgerond (klinkerwerken + aanplant groen in plantvakken), deze zone is afgeschermd met hekken zodat dit voor voetgangers toegankelijk is.

De hoofdingang van de kerk is opnieuw te voet goed toegankelijk en bereikbaar.

De bovenbouw voor het Gildenhuis is geklinkerd voor verbeterde doorgang voor de schoolgaande kinderen.

De beton van de fiets- en wandelboulevard is gestort, de aansluitende klinkerwerken zijn uitgevoerd. Deze zone mag te voet door de bewoners en de bezoekers van de horeca site en theaterzaal Vooruit gebruikt worden.

De bomen voor de horeca site zijn geplaatst in de voorziene boomroosters. De zone van de fontein wordt vanaf volgende week afgewerkt.

Er is een doorgang gecreëerd voor de schoolgaande kinderen van de fiets- en wandelboulevard richting Jef Van Hoofplein.

De onderlaag en toplaag asfalt van het fietspad zijn uitgevoerd, net als de onderlaag asfalt van de rijbaan. De toplaag asfalt van de rijbaan wordt geplaatst in de week van 17 juni.

Deze week worden de plateau elementen geplaatst net als de overrijdbare eilanden in printbeton. De deksels worden op hoogte gebracht.

Deze werkweek wordt er enkel op maandag 27 mei, dinsdag 28 mei en woensdag 30 mei gewerkt tgv Hemelvaart op donderdag en vrijdag als brugdag.

Dinsdag 4 juni wordt de beton van de rijbaan geplaatst vanaf Falco tot aan ’t Hoefijzer. Deze beton dient +- 3 weken uit te harden.

Tijdens deze 3 weken wordt de zone rond de fonteinen afgewerkt, worden de verkeersborden geplaatst, de fietsbeugels uitgevoerd en de verkeerslichten operationeel.

Volgens de huidige planning kan de as Hovesesteenweg opengesteld worden op maandag 24 juni.

De werken in de Bistweg zullen niet afgewerkt zijn maar het kruispunt wel waardoor doorgaand verkeer mogelijk is, Bistweg blijft afgesloten tot deze werken volledig klaar zijn (streefdatum voor bouwverlof).

Bistweg

Bij controle van de riolering op het Sint-Bavoplein is er gebleken dat de riolering in de Bistweg in slechte staat is en moet vervangen worden. Initieel werd reeds beslist om de waterleiding te saneren en de bovenbouw aan te passen.

Vanaf het kruispunt met de Alexander Franckstraat tot aan de ingang van Delhaize is Bistweg niet toegankelijk.

Hierdoor kan deze weg niet meer gebruikt worden als uitrit van de Delhaizeparking, maar wordt de straat tussen kapsalon Pascale en We Care tijdelijk dubbelrichting.

De gebruikers van de garageboxen achter de appartementen kunnen via het Jef Van Hoofplein in en uit hun garageboxen. De werken in de Bistweg zullen een 6 tot 7 weken duren. De duurtijd wordt vooral bepaald door de sanering van de waterleiding. Pidpa heeft een nieuwe leiding geplaatst, doet deze week watertesten en zal volgende week de huisaankoppelingen uitvoeren.

Aansluitend wordt er nog een voetpad geplaatst langs de ingang van parking Delhaize (zijde Jef Van Hoofplein), tussen We Care en kapsalon Pascale.

Er komen opnieuw verkeerslichten om de auto's beurtelings te laten doorrijden via de omleidingsweg Elfbunderweg. In de Vredeborgstraat wordt er in een parkeerverbod voorzien, zodat het kruisen van de wagens gemakkelijker verloopt.

Het kruispunt Pastoorsleike - Alexander Franckstraat - Bistweg wordt afgesloten voor de heraanleg van de Bistweg. De fiets- en wandelboulevard kan gebruikt worden vanuit Van Colenstraat richting Jef Van Hoofplein, zowel voor Jan Frans Willemsschool als voor Sint-Gabriëlcollege. Fietsers en voetgangers vanuit het Pastoorsleike/Alexander Franckstraat kunnen het Jef Van Hoofplein ook bereiken via het nieuw aangelegde voetpad voor de appartementen en café ’t Hoefijzer op het Sint-Bavoplein.

Bereikbaarheid

  • De kerk is bereikbaar via de hoofdingang, zijde Van Colenstraat en Sint-Bavoplein de straat achter de kerk.
  • Barabàs, Café Kalifornia, Cosmo cucina italiana, café Falco en Theaterzaal Vooruit zijn bereikbaar via de fiets- en wandelboulevard.
  • Café ’t Hoefijzer en Toscana zijn bereikbaar via Jef Van Hoofplein of via het voetpad voor de appartementen Sint-Bavoplein.
  • Café Gildenhuis is bereikbaar via Alexander Franckstraat/Pastoorsleike of de straat achter de kerk Sint-Bavoplein.
  • Jan Frans Willemsschool is bereikbaar via de achterzijde van het Jef Van Hoofplein, zowel voor voetgangers en fietsers. Voertuigen kunnen parkeren op de nabije parkings. M.b.t. de werken in de Bistweg zal de Jan Frans Willemsschool zal best te bereiken zijn via de fiets- en wandelboulevard en de doorsteek naar het Jef Van Hoofplein.
  • Sint-Gabriëlcollege is bereikbaar via Jef Van Hoofplein en Elfbunderweg of via de fiets- en wandelboulevard en het Jef Van Hoofplein.

Bij vragen kan u steeds terecht op de dienst openbare werken en mobiliteit.
De planning is steeds onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene omstandigheden.