Planning van werken Jef Van Hoofplein-Sint-Bavoplein: update (27 juni)

Parking

De extra tijdelijke parking (zijde Hove) zal voor het bouwverlof opgebroken en hersteld worden. De aanplanting gebeurt in het volgende plantseizoen.

De tijdelijke parking aan de Bunderkes wordt in samenspraak met Sfinks leeggemaakt en de steenslag wordt gelijk getrokken, zodat Sfinks hiervan gebruik kan maken voor de camping. Begin augustus wordt deze zone opnieuw vrijgemaakt, de grond effen gemaakt en ingezaaid.

Bovenbouw

De werken aan de Hovesesteenweg - Sint-Bavoplein en Jef Van Hoofplein zijn afgerond. De as Hovesesteenweg is opengesteld op 24 juni.
Er zijn nog opleveringspunten die door de aannemer worden opgelost na de werken aan de Bistweg.

De werken in de Bistweg zijn nog bezig, maar het kruispunt is vrij. Doorgaand verkeer is dus mogelijk. De Bistweg blijft afgesloten tot de werken klaar zijn (streefdatum voor het bouwverlof).

Bistweg

De rioleringswerken en huisaansluitingen worden deze week afgerond. Aansluitend worden de boordstenen geplaatst en wordt er geklinkerd.

Vanaf maandag 1 juli zal deze parking van Delhaize (aan de 'zijkant', bereikbaar via het Jef Van Hoofplein) afgesloten worden, zodat er kan gestart worden aan de werken van het voetpad tussen het Jef Van Hoofplein en de Delhaize parking. Gelieve hiermee rekening te houden en je auto zondagavond 30 juni te verplaatsen, vermits de parking vanaf maandagochtend 1 juli om 7 uur wordt afgesloten.

De parking zal ongeveer 1,5 week gesloten zijn. We proberen deze periode zo kort mogelijk te houden. 

Voor parkeerplaatsen lang parkeren kan je gebruikmaken van de voorzijde van het Jef Van Hoofplein, de Delhaizeparking achteraan en de Delhaize-parking naast het Gildenhuis, waar het kortparkeren is opgeheven.

Bij vragen kan je steeds terecht op de dienst openbare werken en mobiliteit.
De planning is steeds onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene omstandigheden.