Planning van werken Jef Van Hoofplein-Sint-Bavoplein: update (25 maart)

Parking

De extra tijdelijke parking zijde Hove is aangelegd dankzij ter beschikking stellen van de grond door de eigenaar van De Steenen Molen: er is plaats voor ongeveer 15-20 auto’s. Vanaf daar kan er gewandeld worden richting Sint-Bavoplein: 1 van de 2 voetpaden/steenslag paden zullen steeds bereikbaar zijn. De achteringang van de horecasite kan je bereiken vanaf het voetpad en eventueel doorsteken naar de straat achter de kerk. Vanuit de Van Colenstraat richting Hovesesteenweg dient er ook via de horeca site gewandeld te worden.

Bovenbouw

De opbouw van Sint-Bavoplein voor de appartementsgebouwen is uitgevoerd deze zone mag al in gebruik genomen worden en is afgeschermd met hekken.

De plantvakken zijn uitgevoerd en gevuld met zwarte grond, de aanplant van de plantvakken is voorzien midden april.

De bovenbouw voor het Gildenhuis en aan de voorzijde van de kerk starten in de week van 25 maart. Op dat moment zal de straat achter de kerk niet toegankelijk zijn voor autoverkeer (met uitzondering van hulpdiensten). Rond schooltijd wordt de doorgang wel steeds gegarandeerd.

Riolering

De riolering is gestart vanaf de put op de hoek van de Van Colenstraat richting Jef Van Hoofplein richting Hovesesteenweg.

De DWA- en RWA-riolering voor de kerk en in Hovesesteenweg zijn uitgevoerd. De afkoppelingen van de huizen worden eerstdaags afgerond.

Bij de uitvoering van de wegeniswerken in het Sint-Bavoplein (gedeelte tussen kerk en appartementen) werd bij het uitgraven van de koffer van de wegenis vastgesteld dat de dakplaat van de bestaande gemetste, ondiep gelegen, riolering in slechte staat is en dat er reeds schade opgetreden is.

Dringend ingrijpen is noodzakelijk om latere verzakkingen van de wegenis te vermijden. Er werd dan ook beslist op de werf om de bestaande riolering in Sint-Bavoplein tussen de Falco en het Gildenhuis te vervangen door een nieuwe riolering onder het rijweggedeelte, hiervoor zijn er werken in de rijweg en de parkeerstrook nodig. De huisaansluitingen op de bestaande riolering zullen overgekoppeld worden op de nieuwe riolering. Door deze werken is er minimale hinder te verwachten naar de toegankelijkheid van de langsgelegen woningen: de huidige situatie blijft behouden tenzij beperkte/minimale opbraak toch noodzakelijk is bij de realisatie van de huisaansluitingen.

Bereikbaarheid

  • De kerk is bereikbaar via de zij ingang, zijde Van Colenstraat en Sint-Bavoplein de straat achter de kerk.
  • Barabàs, Café Kalifornia, Cosmo cucina italiana en Theaterzaal Vooruit zijn bereikbaar via het voetpad vanuit Van Colenstraat / Sint-Bavoplein achter de kerk en via de het voetpad Hovesesteenweg langs de achteringang (tussen Falco en VM Office).
  • Café Falco is bereikbaar via 1 van de 2 voetpaden.
  • Café ’t Hoefijzer en Toscana zijn bereikbaar via Jef Van Hoofplein.
  • Café Gildenhuis is bereikbaar via Alexander Franckstraat/Pastoorsleike.
  • Jan Frans Willemsschool is bereikbaar via de achterzijde van het Jef Van Hoofplein, zowel voor voetgangers, fietsers als voertuigen op de nabije parkings.
  • Sint-Gabriëlcollege is bereikbaar via Bistweg en Elfbunderweg.

Bij vragen kan u steeds terecht op de dienst openbare werken en mobiliteit.
De planning is steeds onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene omstandigheden.