Planning van werken Jef Van Hoofplein-Sint-Bavoplein: update (5 februari)

Uitgevoerde werken op het Sint-Bavoplein en Hovesesteenweg

Nutsmaatschappijen hebben hun werken afgerond, inclusief huisaansluitingen.

Archeologisch veldonderzoek is afgerond.

Parking

De extra tijdelijke parking zijde Hove is aangelegd: er is plaats voor ongeveer 20 auto’s. Vanaf daar kan er gewandeld worden richting Sint-Bavoplein: 1 van de 2 voetpaden zullen steeds bereikbaar zijn. De achteringang van de horecasite kan je bereiken vanaf het voetpad en eventueel doorsteken naar de straat achter de kerk.

Vanuit de Van Colenstraat richting Hovesesteenweg dient er ook via de horeca site gewandeld te worden.

Bovenbouw

 • De afbraak van Sint-Bavoplein ter hoogte van de appartementsgebouwen is afgerond.
 • De zone voor de bomen is uitgegraven en aangevuld met bomenzand.
 • De aannemer is gestart met de opbouw van de plantvakken.
 • Aansluitend zullen de boordstenen van het fietspad uitgevoerd worden.

Riolering

 • De asfalt ter hoogte van Van colenstraat – Sint-Bavoplein is weggehaald zodat de riolering kan starten.
 • De riolering start vanaf de put op de hoek van de Van Colenstraat richting Jef Van Hoofplein richting Hovesesteenweg.
 • De afkoppelingen van de huizen starten binnen +- 2 weken.

Bereikbaarheid

 • De kerk is bereikbaar via de zij ingang, zijde Van Colenstraat en Sint-Bavoplein de straat achter de kerk.
 • Barabàs, Café Kalifornia, Cosmo cucina italiana en Theaterzaal Vooruit zijn bereikbaar via het voetpad vanuit Van Colenstraat / Sint-Bavoplein achter de kerk en via de het voetpad Hovesesteenweg langs de achteringang (tussen Falco en VM Office).
 • Café Falco is bereikbaar via 1 van de 2 voetpaden: momenteel langs de zijde Hovesesteenweg.
 • Café ’t Hoefijzer en Toscana zijn bereikbaar via Jef Van Hoofplein.
 • Café Gildenhuis is bereikbaar via Alexander Franckstraat/Pastoorsleike.
 • Jan Frans Willemsschool is bereikbaar via de achterzijde van het Jef Van Hoofplein, zowel voor voetgangers, fietsers als voertuigen op de nabije parkings.
 • Sint-Gabriëlcollege is bereikbaar via Bistweg en Elfbunderweg.

Bij vragen kan u steeds terecht op de dienst openbare werken en mobiliteit.

De planning is steeds onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene omstandigheden.

Omleidingen De Lijn tijdens tweede fase