Planning werken Jef Van Hoofplein-Sint-Bavoplein: update (7 augustus)

Uitgevoerde werken op het Sint-Bavoplein (achter de kerk)

 • Toplaag asfalt wordt ingepland, samen met de asfaltwerken op het Jef Van Hoofplein.
 • Concrete datum wordt nog gecommuniceerd.

Uitgevoerde werken op het Jef Van Hoofplein (voor de bib)

 • De klinkerwerken voor de parking vooraan zijn afgerond. De parking zal echter nog niet opengesteld worden: er is nog geen definitieve signalisatie, het voegzand tussen de klinkers moet zich nog zetten en de zone blijft onder verantwoordelijkheid van de aannemer.
 • De bib is bereikbaar via het Jef Van Hoofplein aan de voorzijde.
 • Er is een tijdelijke fietsenstalling geplaatst waar de bezoekers van de bib van kunnen gebruikmaken.
 • De putten voor de fonteinen zijn geplaatst en worden verder afgewerkt.
 • De betonnen fiets- en wandelboulevard is geplaatst, net voor het bouwverlof.
 • Week van 6 augustus: plaatsing avontuurlijke speeltoestellen.
 • Week van 6 augustus: plaatsen fundering en plantvakken + klinkerwerken vanaf 9/8 of 10/8
 • Week van 13 augustus: plaatsing van het grote speeltoestel in de groenzone achter de bib.
 • Week van 13 augustus: grondwerk in de groenzone aan de Steenen Molen en start plaatsing boordstenen.

De planning is steeds onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene omstandigheden.