Planning werken Jef Van Hoofplein-Sint-Bavoplein: update (18 juni)

Uitgevoerde werken op het Sint-Bavoplein (achter de kerk)

 • De onderlaag asfalt is geplaatst en kan gebruikt worden voor plaatselijk verkeer.
 • De Van Colenstraat is op woensdag 30 mei weer opengesteld.
 • De aannemer zal de nieuwe verkeersborden in de tweede helft van juni plaatsen. Vanaf dan is deze straat een fietsstraat, de auto is te gast en mag de fietser niet inhalen.
 • De drie uitgevoerde parkeerplaatsen zijn mindervalideparkeerplaatsen. Dit wordt einde juni door een verkeersbord aangeduid.

LET OP: De rijrichting in de straat is gewijzigd ten opzichte van vroeger! U mag dus enkel de straat inrijden langs het Gildenhuis. Dit zal aangeduid worden met verkeersborden.

Uitgevoerde werken op het Jef Van Hoofplein (voor de bib)

 • De klinkerwerken zijn volop aan de gang.
 • De bib is voortaan bereikbaar via de zijde Hovesesteenweg en Jef Van Hoofplein langs het reeds gestorte betonnen pad.
 • Er is een tijdelijke fietsenstalling geplaatst waar de bezoekers van de bib gebruik van kunnen maken.
 • De putten voor de fonteinen zijn geplaatst en worden verder afgewerkt.

 • Week van 18 juni: plaatsing boomvak monumentale boom zijde Hovesesteenweg/’t Hoefijzer + plaatsing boordsteen fietspad (grens van de werken van deze fase)

 • Week van 18 juni: klinkerwerken Jef Van Hoofplein voor de bib

 • Week van 25 juni: voorbereidingen plaatsing betonnen pad tot achteraan.

 • Week van 2 juli: plaatsing betonnen pad tot achteraan, hierdoor zal de Konijnenbergstraat versmald worden.

De planning is steeds onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene omstandigheden.