Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed Boechout

Op deze pagina vind je de inventaris van het onroerend erfgoed in Boechout, telkens met de link naar de website van Vlaanderen. 

Onroerend erfgoed omvat zowel archeologisch erfgoed, als bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed is daarnaast bevoegd voor varend erfgoed.

Het statuut van het erfgoed bepaalt welke rechten en plichten je hebt als eigenaar, beheerder of lokaal bestuur, maar ook welke financiële ondersteuning je kan aanvragen voor onderhoud, restauratie of herbestemming van het erfgoed.

Wandeling 'Hoven van Plaisantie'

Door de aanleg van de spoorweg in 1864 bouwden heel wat rijke Antwerpenaren hier hun buitenverblijven. Daardoor is ons dorp rijk bedeeld met erfgoed. De Vlaamse overheid telt in ons dorp 136 erfgoedobjecten, waarvan er 42 beschermd zijn als monument, dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap.

Naar aanleiding van Open Monumentendag 2022 heeft de dienst Cultuur & Toerisme een erfgoedwandeling van 5,4 kilometer uitgestippeld: ‘Hoven van Plaisantie’. Je kan de brochure hier downloaden.