Aanplakborden (GEMBO's)

Wat is het?

In de gemeente Boechout, staan op vier locaties gemeentelijke borden (gembo's) waar je, mits toelating, affiches in kan laten hangen. De gemeentewerf hangt de affiches op. Het formaat van de affiches is 1750 x 400 mm. Indien nodig, kan de aanvrager op het gemeentehuis vellen komen halen van dit formaat.

Locatie GEMBO's:

 • St.-Bavoplein (parking Delhaize)
 • Alexander Franckstraat (aan de overweg)
 • Sportpark Sneppenbos
 • Dorpsplaats Vremde

Voor wie is het?

Boechoutse verenigingen & socioculturele groepen, adviesraden, wijkcomités, scholen … die hun activiteit wensen aan te kondigen via een affiche op de gemeentelijke aanplakborden.

Wat moet je meebrengen?

 • Bij de aanvraag: ingevuld aanvraagformulier.
 • Bij het afhalen van de vellen: ontvangen bewijs van toelating.
 • De bedrukte vellen breng je naar de gemeentewerf (Nijverheidstraat 4).

Wat kost het?

Het gebruik van de aanplakborden, de vellen en het aanplakken is gratis.

Wat zijn de stappen? 

 • Je vult het aanvraagformulier in. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of downloaden via onderstaande knop.
 • Je bezorgt, minimaal 3 maanden vóór de activiteit, het volledig ingevulde formulier aan de vrijetijdsdienst.
 • De vrijetijdsdienst gaat na of het formulier correct en volledig is ingevuld.
 • De vrijetijdsdienst legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toelaten van de gevraagde aanplakking op de gemeentelijke aanplakborden.
 • Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • Na ontvangst van de toelating, kan je:
  • 4 blanco vellen afhalen bij de vrijetijdsdienst (afmeting vel: 1750 x 400 mm). Hierop moet je de tekst voor de aankondiging van de activiteit aanbrengen. Benut de volledige oppervlakte.
  • een banner laten drukken (formaat 1750 x 400 mm)
 • Je brengt uiterlijk 1 week voor de toegekende periode de vellen binnen bij de gemeentewerf (toestemming en identiteitskaart moeten worden voorgelegd).
 • De gemeentewerf zorgt voor de aanplakking op de verschillende locaties.