Buurtfeesten

Wat is het?

Buurtactiviteiten of straatfeesten zijn feestelijke activiteiten die de sociale contacten binnen een buurt, straat of een duidelijk afgebakend gedeelte van een straat of plein bevorderen.

Uitgesloten zijn:

 • privéfeesten
 • activiteiten met winstoogmerk
 • activiteiten met een promotioneel karakter

Voor wie is het?

Minimaal twee initiatiefnemers (of afgevaardigde van het feestcomité) doen de aanvraag.

De initiatiefnemers moeten wonen in de betrokken buurt, straat, duidelijk afgebakend gedeelte van een straat of een plein.

De voorwaarden voor een eventuele financiële tussenkomst zijn opgenomen in het "Reglement voor de ondersteuning van buurtactiviteiten en wijkfeesten”.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier buurtactiviteit of straatfeest".

Eventueel ook onmiddellijk de andere aangevulde formulieren met betrekking tot:

 • ontlenen van gemeentelijke materialen
 • uitdelen flyers op de openbare weg
 • muziekactiviteiten, bals en fuiven
 • subsidie buurtactiviteit of straatfeest

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het "aanvraagformulier buurtactiviteit en straatfeest" volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of downloaden via onderstaande knop.
 • Je bezorgt, minimaal zes weken voor het geplande feest, het formulier met bijlagen aan de vrijetijdsdienst.
 • De vrijetijdsdienst zal jouw aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Indien er een of meerdere straten dienen te worden afgezet, zal hiervoor advies aan de lokale politie worden gevraagd.
 • De vrijetijdsdienst verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toestaan.
 • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 • Na het ontvangen van de toelating mag je het feest laten plaatsvinden.

Organiseer je een straat- of buurtactiviteit of speelstraat? 

 • Dan ben je verplicht het COVID Event Risk Model te raadplegen. Lees er hier meer over.
 • Daarnaast doorloop je alle andere nodige stappen om een straat- of buurtfeest te organiseren.
 • Dien je aanvraag op tijd in, zodat we alles in orde kunnen brengen om je evenement te laten doorgaan.