Filmopname

Wat is het?

Een filmopname moet steeds vooraf worden aangevraagd.

Onder filmopnames worden onder andere volgende types opname verstaan: speelfilm, kortfilm, fotoshoot, reclame, tv-reeks …

Voor wie is het?

De contactpersoon van het productiehuis doet de aanvraag.

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

  • Je stuurt vooraf een brief of mail naar de vrijetijdsdienst. In dit bericht vermeld je minstens:
    • je persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer),
    • de gegevens van het productiehuis (naam, ondernemingsnummer),
    • informatie over de locatie(s) en tijdstippen: de locatie waar je wanneer wenst te filmen en of er al dan niet openbare wegen of pleinen (tijdelijk) zullen dienen te worden afgesloten, voeg eventueel ook situatieschets(en) of –plan(nen) bij de aanvraag
  • De vrijetijdsdienst zal jouw aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid. Indien de openbare weg (tijdelijk) moet worden afgesloten, wordt advies gevraagd aan de lokale politie.
  • De vrijetijdsdienst verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over het al dan niet toestaan.
  • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na het ontvangen van de toelating kunnen de opnames plaats vinden in onze gemeente.