Kerstboomverbranding en kampvuur

Wat is het?

Een kerstboomverbranding of een kampvuur zijn leuke activiteiten die voor een gevoel van samenhorigheid en gezelligheid zorgen, maar ze brengen ook brandgevaar met zich mee.

De locatie moet zich op minstens 100 meter van huizen, hagen en brandbare voorwerpen bevinden. Voorafgaand moet hiervoor een toelating (vergunning) aangevraagd worden.

Voor wie is het?

De organisator (contactpersoon voor de organisatie) van de kerstboomverbranding of van het kampvuur doet de aanvraag.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde aanvraagformulier “Organiseren van een kerstboomverbranding of kampvuur”.

Wat kost het?

De toelating (vergunning) wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het aanvraagformulier 'Organiseren van een kerstboomverbranding of kampvuur' volledig in en voegt eventuele bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of downloaden via onderstaande knop.
  • Je bezorgt, minimaal 2 maanden vooraf, het formulier met bijlagen aan de vrijetijdsdienst.
  • De vrijetijdsdienst zal jouw aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid en vraagt advies aan politie, en mogelijk bijkomend advies bij brandweer, ambtenaar noodplanning …
  • De vrijetijdsdienst verzamelt de adviezen en legt deze, samen met jouw aanvraag, voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over het al dan niet toestaan.
  • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
  • Na het ontvangen van de toelating mag de kerstboomverbranding of het kampvuur worden georganiseerd.