Manifestaties, fietstochten en rondritten

Wat is het?

Indien je een optocht, stoet, fietstocht, auto- of motorrondrit wenst te organiseren op het grondgebied van de gemeente Boechout, moet je hiervoor vooraf een toelating aanvragen.

Voor wie is het?

De organisator (of contactpersoon van de organisatie) doet de aanvraag.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier manifestaties, fietstochten en rondritten".

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen? 

  • Je vult het 'Aanvraagformulier manifestaties, fietstochten en rondritten' volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of downloaden via onderstaande knop.
  • Je bezorgt, minimaal 8 weken voor de manifestatie, het formulier met bijlagen aan de vrijetijdsdienst.
  • De vrijetijdsdienst zal jouw aanvraag en bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid en zal ook advies vragen bij een aantal diensten en instellingen, zoals de lokale politie, de dienst openbare werken en mobiliteit, brandweer, ambtenaar noodplanning …
  • De vrijetijdsdienst verzamelt de adviezen en legt deze samen met jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester beslist over het al dan niet toestaan van de manifestatie.
  • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
  • De vrijetijdsdienst gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan en bezorgt je de toelating. Na het ontvangen van de toelating mag de optocht, stoet, fietstocht, auto- of  motorrondrit doorgaan volgens de goedgekeurde aanvraag.

Organiseer je een manifestatie, fietstocht of rondrit? 

  • Dan ben je verplicht het COVID Event Risk Model te raadplegen. Lees er hier meer over.
  • Daarnaast doorloop je alle andere nodige stappen om je evenement te organiseren.
  • Dien je aanvraag op tijd in, zodat we alles in orde kunnen brengen om je evenement te laten doorgaan.