Manifestaties, fietstochten en rondritten

Wat is het?

Indien je een optocht, stoet, fietstocht, auto- of motorrondrit wenst te organiseren op het grondgebied van de gemeente Boechout, moet je hiervoor vooraf een toelating aanvragen.

Voor wie is het?

De organisator (of contactpersoon van de organisatie) doet de aanvraag.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier manifestaties, fietstochten en rondritten".

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen? 

  • Je vult het 'Aanvraagformulier manifestaties, fietstochten en rondritten' volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij het secretariaat of downloaden via onderstaande knop.
  • Je bezorgt, minimaal 8 weken voor de manifestatie, het formulier met bijlagen aan het secretariaat.
  • Het secretariaat zal jouw aanvraag en bijlagen nakijken op correctheid en volledigheid en zal ook advies vragen bij een aantal diensten en instellingen, zoals de lokale politie, de dienst openbare werken en mobiliteit, brandweer, ambtenaar noodplanning …
  • Het secretariaat verzamelt de adviezen en legt deze samen met jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester beslist over het al dan niet toestaan van de manifestatie.
  • Het secretariaat brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
  • Het secretariaat gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan en bezorgt je de toelating. Na het ontvangen van de toelating mag de optocht, stoet, fietstocht, auto- of  motorrondrit doorgaan volgens de goedgekeurde aanvraag.