Materiaal huren

Materiaal huren Boechout

Voor de organisatie van je evenement kan je materiaal van de gemeente ontlenen.

 • Bij de gemeente kan je feestmateriaal, tentoonstellingsmateriaal en verkiezingsmateriaal ontlenen. 
 • Je kan ook materiaal van de vrijetijdsdienst ontlenen (beamers, geluidsinstallaties, spelen ...). 

 

Materiaal van de gemeente ontlenen

Wat is het? 

Bij de gemeente kan je materiaal ontlenen zoals feestmateriaal, tentoonstellingsmateriaal en verkiezingsmateriaal. 

Voor wie is het? 

De gemeentelijke materialen kunnen ontleend worden door: 

 • Erkende Boechoutse verenigingen en socioculturele groepen.
 • Boechoutse onderwijsinstellingen en ouderverenigingen.
 • Gemeentelijke adviesraden.
 • Initiatieven die openstaan voor alle inwoners van de gemeente of van een wijk of straat, op voorwaarde dat de activiteit voldoende kenbaar wordt gemaakt.
 • Feestorganisaties van huwelijksjubilea van 50, 60, 65 en 70 jaar en van 100-jarigen (enkel boog, vlaggen en vlaggenmasten).
 • Manifestaties gepatroneerd door de gemeente Boechout zoals het Sfinksfestival. De gepatroneerde verenigingen worden jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald. 
 • Besturen van andere gemeenten, voor zover het materiaal niet is uitgeleend aan voornoemde groepen. 

Alle voorwaarden zijn opgenomen in het uitleenreglement voor gemeentelijk materiaal (zie link onderaan). 

Wat moet je meebrengen? 

Bij het afhalen neem je je identiteitskaart mee alsook het bewijs van bevestiging van de ontlening (brief waar de berekende waarborg op vermeld staat). 

Wat kost het? 

Er wordt een waarborg berekend in verhouding tot de waarde van het materiaal. De juiste bedragen zijn terug te vinden op het aanvraagformulier. 

Kosten voor gebruik van water of elektriciteit worden aangerekend volgens het retributiereglement op het gebruik enerzijds van standpijpen en verbruik van water en anderzijds op het gebruik van vaste elektriciteitskasten en het verbruik van elektrische energie (zie onderstaande links). 

De eventuele kosten voor het leveren van het materiaal zijn terug te vinden in het 'Retributiereglement vervoer van in bruikleen gegeven gemeentelijk materiaal' (zie link onderaan). 

Wat zijn de stappen? 

 • Materiaal aanvragen gebeurt via een digitaal aanvraagformulier. Door het indienen van een aanvraag gaat de aanvrager automatisch akkoord met het reglement.
 • De vrijetijdsdienst gaat na of het gewenste materiaal beschikbaar is op de gewenste data. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. 
 • Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de beschikbaarheid, uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de activiteit. 
 • Je neemt minstens 8 kalenderdagen voor de activiteit telefonisch contact op met de gemeentewerf (tijdens de kantooruren bereikbaar op 03 460 06 96) om het tijdstip af te spreken voor levering en/of afhaling van het materiaal. 
 • Op de afgesproken datum breng je het uitgeleende materiaal in goede staat terug naar de gemeentewerf of laat je het ophalen. 
 • Een medewerker van de gemeentewerf controleert de teruggebrachte goederen. 
 • Indien het materiaal niet in goede staat wordt teruggebracht of het materiaal niet op de afgesproken datum wordt afgeleverd (of aangeboden voor ophaling), wordt de waarborg gedeeltelijk of geheel ingehouden. 

Nuttige links

Materiaal van de vrijetijdsdienst ontlenen

Wat is het? 

Bij de vrijetijdsdienst kan je zaken ontlenen zoals spelen XXL, een beamer, draadloze micro of geluidsmeter.

Voor wie is het? 

De materialen kunnen ontleend worden door: 

 • Erkende Boechoutse verenigingen en socioculturele groepen
 • Boechoutse scholen
 • Gelegenheidsgroeperingen
 • Gemeentelijke diensten
 • Culturele partners van de gemeente
 • Politiezone MINOS en brandweerzone RAND

Hoe vraag je het materiaal aan? 

Materiaal aanvragen gebeurt via een digitaal aanvraagformulier. Door het indienen van een aanvraag gaat de aanvrager automatisch akkoord met het reglement.

Materiaal reserveren kan maximum één jaar en ten laatste één maand voor de datum van de ontlening. De aanvragen worden in chronologische volgorde op datum van ontvangst behandeld.

Als je aanvraag verwerkt is, ontvang je van de vrijetijdsdienst een bevestigingsmail. Daarin staat een overzicht van het materiaal en de huurprijs.

Hoe kan je het materiaal afhalen en terugbrengen?

Materiaal moet de ontlener zelf en op afspraak afhalen op de vrijetijdsdienst. Betalen kan via bancontact.
Het materiaal bevat een sticker, inhoudsopsomming en gebruiksaanwijzing. Neem de fiche nog eens grondig door voor gebruik.

Lever materiaal op tijd én in dezelfde staat terug in. Het terugbrengen gebeurt op de vrijetijdsdienst. 

Wat kost het ontlenen van materiaal?

Voor het ontlenen van materiaal wordt een huurprijs gevraagd.

 • De basishuurprijs is voor gebruik van het materiaal voor een periode van 2 dagen. De dagen van afhalen en van terugbrengen worden daar niet bijgerekend.
 • Voor elke extra dag huur wordt de helft van de basishuurprijs aangerekend (=daghuurprijs).

De huurprijzen zijn jaarlijks aanpasbaar door het college van burgemeester en schepenen.

Wat zijn de boetes wanneer materiaal te laat wordt teruggebracht?

Te laat? We rekenen een forfaitaire boete aan van € 25,00 bovenop de daghuurprijs per extra dag dat het materiaal te laat wordt teruggebracht. Het verschuldigde bedrag wordt via factuur aan de ontlener aangerekend.

Bij beschadiging van het materiaal mag de ontlener het niet zelf herstellen. De herstelling of eventueel de vervanging van het beschadigde materiaal zal worden uitgevoerd door de gemeente en in rekening worden gebracht aan de ontlener. Bij diefstal of verlies zal aan de ontlener de kostprijs worden aangerekend.

Nuttige links