Materiaal huren

Materiaal huren Boechout

Voor de organisatie van je evenement kan je materiaal van de gemeente ontlenen.

 • Bij de gemeente kan je feestmateriaal, tentoonstellingsmateriaal en verkiezingsmateriaal ontlenen. 
 • Momenteel is het niet mogelijk om materiaal van de vrijetijdsdienst (beamers, geluidsinstallaties, spelen ...) te ontlenen. 

 

Materiaal van de gemeente ontlenen

Wat is het? 

Bij de gemeente kan je zaken ontlenen zoals feestmateriaal, tentoonstellingsmateriaal en verkiezingsmateriaal. 

Voor wie is het? 

De gemeentelijke materialen kunnen ontleend worden door: 

 • Erkende Boechoutse verenigingen en socioculturele groepen.
 • Boechoutse onderwijsinstellingen en ouderverenigingen.
 • Gemeentelijke adviesraden.
 • Initiatieven die openstaan voor alle inwoners van de gemeente of van een wijk of straat, op voorwaarde dat de activiteit voldoende kenbaar wordt gemaakt.
 • Feestorganisaties van huwelijksjubilea van 50, 60, 65 en 70 jaar en van 100-jarigen (enkel boog, vlaggen en vlaggenmasten).
 • Manifestaties gepatroneerd door de gemeente Boechout zoals het Sfinksfestival. De gepatroneerde verenigingen worden jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald. 
 • Besturen van andere gemeenten, voor zover het materiaal niet is uitgeleend aan voornoemde groepen. 

Alle voorwaarden zijn opgenomen in het uitleenreglement voor gemeentelijk materiaal (zie link onderaan). 

Wat moet je meebrengen? 

Bij het afhalen neem je je ontvangstbevestiging en identiteitskaart mee. 

Wat kost het? 

Er wordt een waarborg berekend in verhouding tot de waarde van het materiaal. De juiste bedragen zijn terug te vinden op het aanvraagformulier. 

Kosten voor gebruik van water of elektriciteit worden aangerekend volgens het retributiereglement op het gebruik enerzijds van standpijpen en verbruik van water en anderzijds op het gebruik van vaste elektriciteitskasten en het verbruik van elektrische energie (zie onderstaande links). 

De eventuele kosten voor het leveren van het materiaal zijn terug te vinden in het 'Retributiereglement vervoer van in bruikleen gegeven gemeentelijk materiaal' (zie link onderaan). 

Wat zijn de stappen? 

 • Je vult het 'Aanvraagformulier gebruik van gemeentelijke materialen' in. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of hieronder downloaden.
 • Je bezorgt, minimaal 1 maand vóór de activiteit, het volledig ingevulde formulier aan de vrijetijdsdienst. 
 • De vrijetijdsdienst gaat na of het gewenste materiaal beschikbaar is op de gewenste data. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. 
 • Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de beschikbaarheid, uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de activiteit. 
 • Je neemt minstens 8 kalenderdagen voor de activiteit telefonisch contact op met de gemeentewerf (tijdens de kantooruren bereikbaar op 03 460 06 96) om het tijdstip af te spreken voor levering en/of afhaling van het materiaal. 
 • Op de afgesproken datum breng je het uitgeleende materiaal in goede staat terug naar de gemeentewerf of laat je het ophalen. 
 • Een medewerker van de gemeentewerf controleert de teruggebrachte goederen. 
 • Indien het materiaal niet in goede staat wordt teruggebracht of het materiaal niet op de afgesproken datum wordt afgeleverd (of aangeboden voor ophaling), wordt de waarborg gedeeltelijk of geheel ingehouden. 

Links

Materiaal van de vrijetijdsdienst ontlenen

Momenteel is het niet mogelijk om materiaal van de vrijetijdsdienst (beamers, geluidsinstallaties, spelen ...) te ontlenen.