Muziekactiviteiten aanvragen

Wat is het?

Muziekactiviteiten, bals en fuiven zijn activiteiten waarbij de mogelijkheid wordt geboden om drank te nuttigen en te dansen op versterkte muziek.

Voor wie is het?

Zowel vzw's, feitelijke verenigingen als particulieren kunnen muziekevenementen, bals of fuiven organiseren. De aanvrager dient meerderjarig te zijn.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier muziekactiviteiten, bals en fuiven" en de ondertekende "engagementsverklaring tegenover burgemeester en de lokale politie".

Eventueel ook onmiddellijk de andere ingevulde formulieren met betrekking tot:

 • ontlenen van gemeentelijke materialen
 • gebruik gemeentelijke infrastructuur
 • uitdelen flyers op de openbare weg
 • gemeentelijke aanplakborden - GEMBO's
 • aanplakken op infozuilen en tijdelijke bewegwijzering langs de openbare weg
 • verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het 'Aanvraagformulier muziekactiviteiten, bals en fuiven' volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij het secretariaat of downloaden via onderstaande knop.
 • Je bezorgt, minimaal 8 weken voor het geplande evenement, het formulier met bijlagen aan het secretariaat. Het secretariaat zal jou aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Het secretariaat vraagt advies aan de lokale politie.
 • Het secretariaat verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over het al dan niet toestaan.
 • Het secretariaat brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na het ontvangen van de toelating mag je het evenement laten doorgaan.