Muziekactiviteiten aanvragen

Wat is het?

Muziekactiviteiten, bals en fuiven zijn activiteiten waarbij de mogelijkheid wordt geboden om drank te nuttigen en te dansen op versterkte muziek.

Voor wie is het?

Zowel vzw's, feitelijke verenigingen als particulieren kunnen muziekevenementen, bals of fuiven organiseren. De aanvrager dient meerderjarig te zijn.

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde "aanvraagformulier muziekactiviteiten, bals en fuiven" en de ondertekende "engagementsverklaring tegenover burgemeester en de lokale politie".

Eventueel ook onmiddellijk de andere ingevulde formulieren met betrekking tot:

 • ontlenen van gemeentelijke materialen
 • gebruik gemeentelijke infrastructuur
 • uitdelen flyers op de openbare weg
 • gemeentelijke aanplakborden - GEMBO's
 • aanplakken op infozuilen en tijdelijke bewegwijzering langs de openbare weg
 • verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Wat kost het?

De toelating wordt gratis afgeleverd

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het 'Aanvraagformulier muziekactiviteiten, bals en fuiven' volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of downloaden via onderstaande knop.
 • Je bezorgt, minimaal 8 weken voor het geplande evenement, het formulier met bijlagen aan de vrijetijdsdienst. Zij zullen je aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid.
 • De vrijetijdsdienst vraagt advies aan de lokale politie.
 • De vrijetijdsdienst verleent advies en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over het al dan niet toestaan.
 • De vrijetijdsdienst brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na het ontvangen van de toelating mag je het evenement laten doorgaan.

Organiseer je een muziekactiviteit?

 • Dan ben je verplicht het COVID Event Risk Model te raadplegen. Lees er hier meer over.
 • Daarnaast doorloop je alle andere nodige stappen om je evenement te organiseren.
 • Dien je aanvraag op tijd in, zodat we alles in orde kunnen brengen om je evenement te laten doorgaan.