Geluidsnormen bij muziekactiviteiten

Fuiven is leuk, maar de buurt geniet ook graag van haar rust. De Vlaamse overheid deelt die bezorgdheid en heeft daarom een aantal activiteiten onderworpen aan een aantal regels.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Sinds 1 januari 2013 zijn er nieuwe normen van kracht voor muziekactiviteiten.

Maximaal geluidsniveau = 85 dB(A) LAeq,15min

  • geen verplichting om het geluidsniveau te meten

Maximaal geluidsniveau > 85dB(A) LAeq,15min en =95 dB(A) LAeq,15min

  • het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAmax,slow ofwel 95 dB(A) LAeq,15min
  • de indicatie van het geluidsniveau duidelijk zichtbaar zijn voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau
  • het gebruik van een begrenzer die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten maar niet verplicht

Maximaal geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en = 100 dB(A) LAeq,60min

  • het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAeq,15min ofwel 100 dB(A) LAeq,60min;
  • het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) geregistreerd (LAeq,60min)
  • de indicatie van het geluidsniveau duidelijk zichtbaar zijn voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau
  • het gebruik van een begrenzer die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten maar niet verplicht
  • er zijn gratis oordopjes ter beschikking van het publiek
  • inrichtingen met een milieuvergunning die beschikken over een permanente geluidsinstallatie zijn verplicht een geluidsplan op te maken